Akcija za ljudska prava o zaključcima Tužilačkog savjeta sa XXI sjednice u vezi istrage ubistva Duška Jovanovića: Nova vlada da angažuje stranog eksperta za reviziju istrage, Savjet da insistira da se provjeri zakonitost rada nadležnih tužilaca

VRATITI GRAĐANSKOM OBRAZOVANJU STATUS OBAVEZNOG PREDMETA
24/11/2023
APEL 19 NVO: HITNO I ODLUČNO KAZNITI PRIJETNJE ZBOG IZRAŽAVANJA MIŠLJENJA
28/11/2023

Akcija za ljudska prava o zaključcima Tužilačkog savjeta sa XXI sjednice u vezi istrage ubistva Duška Jovanovića: Nova vlada da angažuje stranog eksperta za reviziju istrage, Savjet da insistira da se provjeri zakonitost rada nadležnih tužilaca

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku Tužilačkog savjeta da provjeri da li su državni tužioci u istrazi ubistva Duška Jovanovića postupili po preporukama HRA iz izvještaja „Nerasvijetljeno ubistvo direktora i glavnog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića – pitanja bez odgovora”. Podsjećamo da smo 2016. godine argumentovano kritikovali ovu istragu kao nedovoljno temeljnu – na osnovu do tada dostupnih informacija Višeg državnog tužilaštva i presude Višeg suda. Od tada smo na te nalaze podsjećali svake godine uz apel da se obezbijedi strani ekspert za reviziju istrage.

Zabrinjavajuće je to što posle dvije komunikacije s nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici Tužilački savjet i dalje nije uvjeren da je istraženo sve na šta je HRA ukazala još prije sedam godina, a Komisija za praćenje istraga napada na novinare prije godinu dana. Prema informacijama predstavnika NVO u toj Komisiji, advokata Dalibora Tomovića, Državno tužilaštvo ni Komisiji do danas nije dostavilo informacije o postupanju po njenim preporukama.

Takođe zabrinjava saopštenje da uprkos objavama prethodnog premijera Dritana Abazovića, još nije obezbijeđen strani ekspert da preispita vođenje istrage ubistva Duška Jovanovića, iako je Komisija za praćenje istraga napada na novinare to prvi put zatražila od vlade Duška Markovića još 2018. godine. Očekujemo od premijera Spajića da hitno obezbijedi odgovarajućeg eksperta.

Očekujemo da Tužilački savjet i dalje insistira na potpunijim informacijama i u skladu s tim ispita zakonitost postupanja državnih tužilaca koji su bili dužni da djelotvorno sprovedu istragu ubistva Duška Jovanovića.