25/10/2011 Potpisan sporazum sa ministarstvom pravde i ZIKS o monitoringu zatvora

23/10/2011 Zahtjev za ispravkom urednicima Antene M i Dan-a
23/10/2011
09/11/2011 Dopuniti Izvještaj o istragama i nasilju protiv novinara
09/11/2011

25/10/2011 Potpisan sporazum sa ministarstvom pravde i ZIKS o monitoringu zatvora

Potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković, direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milan Radović i izvršna direktorka NVO ”Akcija za ljudska prava” Tea Gorjanc-Prelević, potpisali su danas u 10 h u zgradi Vlade Crne Gore Sporazum o saradnji na projektu ”Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”. Cilj projekta je monitoring i unapređenje ljudskih prava, posebno prava na zabranu mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja u zatvorima i drugim institucijama zatvorenog tipa u Crnoj Gori. Akcija za ljudska prava je nosilac projekta, koji izvodi sa partnerskim organizacijama Centrom za anti-diskriminaciju EKVISTA, Centrom za građansko obrazovanje (CGO), Sigurnom ženskom kućom, Beogradskim centrom za ljudska prava i Letonskim centrom za ljudska prava. Potpisivanju su prisustvovali i Danilo Ajković (CGO) i Milan Šaranović (EKVISTA).

Sporazum podrazumijeva posjete obučenih monitora zatvorima u Podgorici i Bijelom Polju, razmatranje NVO preporuka sa predstavnicima ZIKS-a i Ministarstvom pravde, analizu procesuiranja prijava zlostavljanja, izradu brošura o pravima pritvorenih i zatvorenih lica, objavljivanje publikacije sa prevodima presuda Evropskog suda za ljudska prava i kampanju za unaprjeđenje svijesti i prava osoba koje borave u zatvorima i drugim zatvorenim ustanovama.

Projekat finansiraju Evropska Unija i Ambasada Savezne Republike Njemačke.

* * * * *

Tea Gorjanc Prelević – izjava povodom potpisivanja sporazuma:

Projekat je utemeljen u načelu da su ljudi u zatvoru lišeni samo slobode, dok im ostala ljudska prava i dalje pripadaju. Civilizacijski napredak države najbolje se mjeri i po stanju u zatvorenim ustanovama, u koje javnost rijetko ili nikada nema pristup, kao što su zatvori, psihijatrijske klinike, policijske stanice i sl. Ovaj sporazum omogućava da vidimo uslove u kojima zatvoreni ljudi borave i po potrebi predložimo kako da se oni unaprede.