POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA

SPORAN PREDLOG ZA DAVANJE ULICE PAVLU BULATOVIĆU PROSLIJEĐEN MINISTARSTVU
03/05/2024
Preko 100 NVO i 340 građana i građanki Crne Gore NE ODUSTAJU od zahtjeva da Vlada kosponzoriše rezoluciju UN o Srebrenici!
06/05/2024

POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA

Dok se ne rasvijetle ubistvo Duška Jovanovića, pokušaj ubistva Tufika Softića, ranjavanje i ostali pokušaji zastrašivanja Olivere Lakić, Crna Gora neće obezbijediti sve uslove za ostvarivanje slobode medija. Svi su ti novinari napadnuti zbog tekstova koje su objavili ili na kojima su radili. Uprkos tome što je okrivljeni za ubistvo Srđana Vojičića preminuo, dalja istraga bi trebalo da omogući da se sazna ko je naredio napad na književnika Jevrema Brkovića i tom prilikom ubio Srđana Vojičića. Takođe, mora se konačno saznati i ko je naredio napad na novinare Željka Ivanovića, Mladena Stojovića, i druge, čiji su slučajevi naknadno opstruirani na način što su pogrešno procesuirani ili zastarjeli.

Vlade Duška Markovića, Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića, kao ni trenutna vlada Milojka Spajića, nijesu angažovale stranog eksperta za analizu istrage ubistva Duška Jovanovića, osnivača i glavnog urednika dnevnog lista Dan, iako je Komisija za praćenje istraga napada na novinare još 2018. godine zatražila od Vlade da angažuje takvog eksperta. Na Jovanovića je izvršen atentat 2004. godine, a do sada je procesuiran i osuđen samo jedan “saizvršilac”, Damir Mandić, za koga je utvrđeno da se nalazio u automobilu iz koga je pucano na Jovanovića, ali ne i da je on pucao. Izvještaj koji je sačinila Komisija za praćenje istraga napada na novinare na osnovu stanja u spisima, utvrdila je nedostatke u istrazi. Međutim, nema napretka u otkrivanju izvršilaca, a pogotovo ne nalogodavaca. Apelujemo i na međunarodne organizacije da se uključe i ponude Crnoj Gori pomoć oko angažovanja eksperta koji bi pomogao u rasvjetljavanju tog ubistva. Jovanović je u Dan-u objavljivao seriju tekstova o švercu cigareta i tvrdio da su u tome učestvovali najviši predstavnici vlasti.

U decembru 2023. godine, Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 14 okrivljenih koje sumnjiči za napad na novinarku Oliveru Lakić ispred njene kuće 8. maja 2018. godine. Međutim, ni šest godina od ranjavanja nijesu otkriveni nalogodavci, koji su i najvažniji. Ona je pisala o nelegalnoj proizvodnji i švercu cigareta i organizovanom kriminalu u vezi sa tim.

Prema državnom tužilaštvu, u istrazi pokušaja ubistva novinara Tufika Softića iz 2007. godine nije nastupila zastarjelost, ali u toj istrazi nema nikakvog napretka. Podsjećamo da je Softić među prvima pisao o organizovanim kriminalnim grupama na sjeveru Crne Gore i da je zbog toga napadnut dva puta, drugi put 2013. godine. I Ustavni sud i redovni sudovi su već zaključili da država nije sprovela djelotvornu istragu napada na Softića.

Odluku o obilježavanju Svjetskog dana slobode medija Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela je 1993. godine da bi podigla svijest o značaju slobode medija i podsjetila države da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju slobodu izražavanja koju garantuje Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.