11/11/2011 Saopštenje povodom izjave Ministarstva pravde kojom se demantuje Akcija za ljudska prava o nepostupanju po presudi Upravnog suda

09/11/2011 Dopuniti Izvještaj o istragama i nasilju protiv novinara
09/11/2011
14/11/2011 Okrugli sto: Unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava štićenika JU Zavod ”Komanski most”
14/11/2011

11/11/2011 Saopštenje povodom izjave Ministarstva pravde kojom se demantuje Akcija za ljudska prava o nepostupanju po presudi Upravnog suda

Iako Ministarstvo pravde tvrdi da je postupilo po presudi Upravnog suda kojom je poništeno prethodno donijeto rješenje kojim se Ministarstvo pravde složilo sa odlukom Vrhovnog državnog tužilaštva da ne dozvoli pristup informacijama, između ostalog, i o statusu istraga u predmetima nasilja nad novinarima, te da su 1. juna 2011. donijeli novo rješenje, Akcija za ljudska prava saopštava da novo rješenje o kojem je riječ nikada nije primila.

Iz medija smo, dakle, informisani da je Ministarstvo pravde donijelo takvo rješenje i da je njime poništena prethodna odluka VDT-a kojom je u potpunosti odbijen pristup svim traženim informacijama. Ipak, vjerujući da je Ministarstvo dostavilo novo rješenje VDT-u, onda kada su ga donijeli, dakle, 1. juna, ostaje zabrinutost zašto ni nakon više od pet mjeseci VDT nije postupilo po njemu i donijelo novo rješenje.

Svrha cijelog postupka koji je pokrenula Akcija za ljudska prava je interes javnosti da sazna trenutni status i predmeta u slučajevima prebijenih novinara Softića i Stojovića i predmetima ubijenih Jovanovića i Vojičića i da li se i kako sprovodi Akcioni plan za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije, kojem donošenje novih rješenja može doprinijeti samo njihovim sprovođenjem u praksi.