10/7/2018 VIŠI SUD POVEĆAO ODŠTETU NOVINARU NAKON NEUSPJEHA CRNOGORSKIH VLASTI DA ISTRAŽE NAPADE NA NJEGA

1/7/2018 Gorjanc Prelević: Hitno izabrati četiri člana Sudskog savjeta
02/07/2018
17/7/2018 NOVA PRESUDA SUDA U STRAZBURU: PETROVIĆ I DRUGI PROTIV CRNE GORE
17/07/2018

10/7/2018 VIŠI SUD POVEĆAO ODŠTETU NOVINARU NAKON NEUSPJEHA CRNOGORSKIH VLASTI DA ISTRAŽE NAPADE NA NJEGA

Tufik Softić with Tea Gorjanc-Prelević and Dalibor Tomović after the first hearing before the Basic Court in Podgorica on 23 February 2017.

Viši sud u Podgorici je 6. jula 2018, postupajući u žalbenom postupku, povećao naknadu štete koju je Osnovni sud u Podgorici dosudio poznatom istraživačkom novinaru Tufiku Softiću zbog propusta nadležnih državnih organa Crne Gore da sprovedu djelotvornu istragu napada na njega (vidi: https://www.hraction.org/2017/10/20/20102017-usvojena-tuzba-novinara-tufika-softica-protiv-drzave-crne-gore/).

Prvi napad na Softića desio se 2007. godine kada su ga nepoznati muškarci prebili bejzbol palicom. Ponovo je napadnut 2013. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće aktivirana eksplozivna naprava. Vjeruje se da su ovi napadi povezani sa Tufikovim novinarskim tekstovima o organizovanoj kriminalnoj grupi sa sjevera zemlje koja je uključena u trgovinu drogom. Viši sud je potvrdio da je država propustila da, u skladu sa svojim ustavnim i međunarodnim obavezama, sprovede djelotvornu istragu i prvobitno dosuđenu naknadu štete povećao za 5.000€ (na sadašnjih 12.000€).

Viši sud je takođe odbacio žalbu države protiv činjeničnih i pravnih nalaza Osnovnog suda u Podgorici. Zastupnik države je tvrdio da je Softiću priznat status oštećenog i da je mogao da utiče na istragu, kao i da parnični sud nije ovlašćen da procjenjuje rad državnog tužilaštva. Viši sud je primjetio da je Softiću status oštećenog priznat tek sedam godina poslije napada na njega i konstatovao da od četiri osobe na koje je Softić policiji iste večeri ukazao kao sumnjive, jedna nikada nije saslušana, a druga je saslušana tek  poslije sedam godina. Takođe, ponovio je da je državno tužilaštvo državni organ, a da je parnični sud ovlašćen da cijeni da li državni organ postupa u skladu sa zakonom ili ne i da li nezakonitim postupanjem nanosi štetu.

Odšteta je dodijeljena po osnovu pretrpljenih i budućih duševnih bolova zbog povrede prava ličnosti uslijed nedjelotvorne istrage i na ime pretrpljenog i budućeg straha zbog opasnosti od ponovnog pokušaja lišenja života. Viši sud je u svojoj odluci posebno kritikovao kašnjenje u pokretanju istrage i nedostatak temeljitosti u toku trajanja istrage. Viši sud je primjetio i propust nadležnih da saslušaju ključne svjedoke i blagovremeno ispitaju važne fizičke dokaze kao što je bejzbol palica kojom je Tufik prebijen u prvom napadu.  Važno je i to da se Viši sud u svojoj kritici nadležnih organa i prilikom razmatranja odgovarajućeg iznosa za naknadu štete posebno osvrnuo na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Ustavni sud Crne Gore je u posebnom postupku prošle godine utvrdio da je Crna Gora prekršila ustavna prava Tufika Softića jer nije uspjela da sprovede djelotvornu istragu i, po prvi put u svojoj praksi, dosudio naknadu nematerijalne štete zbog kršenja ljudskih prava (vidi: https://www.hraction.org/2017/11/30/30112017-ustavni-sud-crne-gore-utvrdio-da-je-drzavno-tuzilastvo-novinaru-tufiku-softicu-povrijedilo-pravo-na-zivot/).

Iako je odluka Višeg suda svakako poželjna jer prepoznaje važnost sprovođenja adekvatne i blagovremene istrage napada na novinare, napadi na Softića su i dalje neistraženi.

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević izjavila je: „Pozdravljamo ovu presudu kojom je potvrđeno da je novinar Tufik Softić pretrpio ne samo strahovit napad, već i poražavajuće neadekvatan odgovor državnih organa na taj napad. Sada se ne smije dozvoliti da ovakve presude postanu način na koji će država otkupljivati svoju odgovornost za nedjelotvorno sprovođenje istraga napada na novinare. Vrhovni državni tužilac mora lično  da obezbijedi da se uradi sve što je potrebno u istragama oba napada na Softića, kao i da se preduzmu mjere za utvrđivanje odgovornosti onih državnih službenika koji su bili uključeni u nedjelotvornu istragu. On bi trebalo da informiše javnost i o preduzetim mjerama za sprječavanje ponavljanja istih propusta.“

Padraig Hughes, direktor pravnog odjeljenja organizacije Media Legal Defence Initiative (MLDI) je pozdravio odluku Višeg suda i naglasio: „Važno je to što su prepoznati negativni efekti fizičkih napada na novinare i ključna uloga primjene zakona u cilju zaštite novinara prilikom obavljanja njihovog posla. Međutim, još uvijek nije sprovedena odgovarajuća istraga napada na Tufika Softića. Ako Crna Gora želi da ispuni svoje zakonske obaveze, to se mora dogoditi sad“.

Tufika Softića zastupa Dalibor Tomović, advokat iz Podgorice, u saradnji sa NVO Akcija za ljudska prava i Media Legal Defence Initiative iz Londona.