27/12/2017 OBJAVLJENA ODLUKA USTAVNOG SUDA U SLUČAJU TUFIKA SOFTIĆA

22/12/2017 APEL 11 NVO – VLADA DA KOMISIJI ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE OBEZBIJEDI PRISTUP INFORMACIJAMA I DA OBJAVI IZVJEŠTAJE O RADU KOMISIJE
22/12/2017
28/12/2017 UGROŽAVANJE NEZAVISNOSTI RTCG, SLOBODE IZRAŽAVANJA I PRAVNOG PORETKA – PREDLOG SMJENE ČLANA SAVJETA RTCG
23/12/2017

27/12/2017 OBJAVLJENA ODLUKA USTAVNOG SUDA U SLUČAJU TUFIKA SOFTIĆA

Ustavni sud Crne Gore je izradio i dostavio odluku u slučaju Tufika Softića, kojom je utvrdio kršenje prava na život Softića zbog propusta da se sprovede djelotvorna istraga pokušaja njegovog ubistva 2007. godine. Odlukom je dosuđeno i 7000 eura na ime pravičnog zadovoljenja.

Ustavni sud je posebno istakao da „nadležni državni organi Crne Gore ostaju u obavezi da ulažu napor da bi se predmetni događaj do kraja istražio, a počinioci napada na podnosioca ustavne žalbe otkrili i procesuirali“.

Softića je pred Ustavnim sudom zastupao advokat Dalibor Tomović u okviru pravne pomoći koju je obezbijedila HRA zahvaljujući podršci Media Legal Defence Initiative iz Londona.