SPROVEDENE AKTIVNOSTI / IMPLEMENTED ACTIVITIES

O PROJEKTU
13/10/2011
MEĐUNARODNI STANDARDI / INTERNATIONAL STANDARDS
13/10/2011

SPROVEDENE AKTIVNOSTI / IMPLEMENTED ACTIVITIES

 

U okviru projekta izdata je knjiga “Zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja – izabrane presude Evropskog suda za ljudska prava”, koju je uredio Žarko Marković. Ova knjiga je dostavljena svim tužiocima i sudijama u krivičnim odjeljenjima sudova u Crnoj Gori, zaposlenima u ZIKS-u i ministarstvu pravde.

Within the project, publication “Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – Selected Judgements of the European Court of Human Rights” was published, edited by Žarko Marković. The publication was delivered to all prosecutors and judges of criminal divisions of courts in Montenegro, the staff of AECS and the Ministry of Justice.

 

 

 

U okviru projekta, svim tužiocima i sudijama krivičnih odjeljenja sudova u Crnoj Gori, dostavljena je knjiga “Sprečavanje i kažnjavanje mučenja i drugih oblika zlostavljanja – priručnik za sudije i tužioce”, autora Radmile Dragičević-Dičić predsjednice Apelacionog suda u Beogradu i dr Ivana Jankovića, advokata, člana Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja. Izdavač knjige je Beogradski centar za ljudska prava.

Publication “Prohibition of Ill-Treatment – Handbook for Police and Prison Staff”, by Radmila Dragičević-Dičić, President of the Appellate court in Belgrade, and Ivan Janković, PhD, lawyer and member of the European Committee for the Prevention of Torture, published by the Belgrade Centre for Human Rights, was delivered to all judges and prosecutors of criminal divisions of courts in Montenegro.

 

 

Upravi i službenicima ZIKS, ministarstvu pravde i ministarstvu unutrašnjih poslova, dostavljeni su primerci knjige “Zabrana zlostavljanja – priručnik za policiju i zatvorsko osoblje”, dr Ivana Jankovića, advokata i člana Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja. Izdavač knjige je Beogradski centar za ljudska prava.
Ova publikacija je dostavljena Zavodu za izvšenje krivičnih sankcija i Upravi policije.

Publication “Prohibition of Ill-Treatment – Handbook for Police and Prison Staff”, by Ivan Janković, PhD, lawyer and member of the European Committee for the Prevention of Torture, published by the Belgrade Centre for Human Rights, was submitted to the Administration of AESC, the Ministry of Justice and the Ministry of the Interior.
This publication was submitted to the Administration for Execution of Criminal Sanctions and the Police Directorate of Montenegro.

Brošure / Brochures

U saradnji sa javnim ustanovama koje su bile predmet monitoringa i nadležnim ministarstvima, NVO koje su učestvovale u projektu izradile su brošure o pravima osoba smještenih u tim ustanovama.

In cooperation with competent ministries and public institutions that were monitored, NGOs that participated in the project developed brochures on the rights of persons placed in these institutions.

ZIKS broshure CG  ZIKS broshure ALB  ZIKS broshure ALB

Broshure Komanski most   

 

 

Izvještaji / Reports

Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama / Respect for human rights of patients placed in psychiatric institutions 

izvjestaj Dobrota CG  izvjestaj Dobrota ENG

 

Procesuiranje Mučenja i Zlostavljanja u Crnoj Gori / Prosecution of Torture and Ill-Treatment in Montenegro

Izvjestaj Procesuiranje mucenja i zlostavljanja CG  Izvjestaj Procesuiranje mucenja i zlostavljanja ENG

 

Poštovanje ljudskih prava korisnika Javne ustanove “Komanski most” / Respect for human rights of residents in the Public Institution “Komanski most”

izvjestaj Komanski most CG  izvjestaj Komanski most ENG

 

Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Centar za djecu i mlade “Ljubović” / Respect for human rights of residents of the Public Institution Centre for Children and Juveniles “Ljubović”

izvjestaj Ljubovic CG  izvjestaj Ljubovic ENG

 

Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija / Respect for human rights of detained or sentenced persons in the Administration for Execution of Criminal Sanctions (AECS)

izvjestaj ZIKS CG  izvjestaj ZIKS ENG