13/10/2011 Komentar HRA povodom odluke Evropske komisije da Evropskom savjetu preporuči da otvori pregovore sa Crnom Gorom o pridruživanju EU
13/10/2011
SPROVEDENE AKTIVNOSTI / IMPLEMENTED ACTIVITIES
13/10/2011

O PROJEKTU

Akcija za ljudska prava, zajedno sa partnerskim organizacijama: Centrom za građansko obrazovanje, Centrom za antidiskriminaciju “EKVISTA”, Sigurnom ženskom kućom, kao i Beogradskim centrom za ljudska prava i Letonskim centrom za ljudska prava, započela je 1. marta 2011. osamnaestomjesečni projekat “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”. Projekat finansiraju: Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u iznosu od 117,991.69 € (90%) i ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori (u iznosu od 13,100 €).

Osnovni cilj projekta je da unaprijedi zaštitu od mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u Crnoj Gori i pomogne efikasno sprovođenje preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (Komiteta protiv mučenja – CAT i Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja – CPT) za Crnu Goru. Osim toga, cilj projekta je i podrška kontrolnoj funkciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Skupštine Crne Gore u poštovanju prava rezidenata institucija zatvorenog tipa.

Projekat obuhvata:

  1. izradu monitoring izvještaja sa procjenom poštovanja ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama za unapređenje stanja u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, policijskim stanicama, Zavodu „Komanski most“, Centru za djecu i mlade “Ljubović”, specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti kao i u psihijatrskim odjeljenjima u Nikšiću i Podgorici.
  2. rasprave putem okruglih stolova sa predstavnicima nadležnih državnih ustanova koje su predmet monitoringa, predstavnicima nadležnih ministarstava i drugim zainteresovanim stranama;
  3. objavljivanje informativnih brošura o pravima pritvorenih lica, zatvorenika i štićenika drugih gore navedenih zatvorenih institucija u Crnoj Gori;
  4. obezbjeđivanje relevantne literature o evropskim standardima za efikasno procesuiranje prijava mučenja i zlostavljanja za nosioce pravosudnih funkcija (sudije i tužioce), prevoda presuda Evropskog suda za ljudska prava i preporuka međunarodnih ekspertskih tijela;
  5. javnu kampanju u cilju promovisanja razumijevanja zabrane mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i onih osoba koje su proglašene krivim za krivična djela, kao i svih drugih ranjivih stanovnika zatvorenih institucija;
  6. izradu i podnošenje predloga za reformu zakona, podzakonskih akata i politika.

Na projektu je pored koordinatora i tri asistenta koordinatora angažovano i deset obučenih monitora.