ASK ŠTITI SUKOB INTERESA UMJESTO DA GA PROCESUIRA

HRA o odbijanju Skupštine da usvoji zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola
31/07/2019
Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Teodoru i Cocoru protiv Grčke
06/09/2019

ASK ŠTITI SUKOB INTERESA UMJESTO DA GA PROCESUIRA

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, Institut alternativa (IA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputile su 9.8.2019. godine Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK), dva zahtjeva za utvrđivanje povreda odredbi Zakona o sprječavanju korupcije u pogledu sukoba interesa od strane predsjednika Sudskog savjeta Mladena Vukčevića i predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i članice Sudskog savjeta Vesne Medenice. Zahtjevi su podnijeti zato što se Vukčević i Medenica prilikom odlučivanja o izboru kandidata za sudije osnovnih sudova u julu mjesecu nijesu izuzeli iz odlučivanja o izboru četiri kandidata – djece njihovih dugogodišnjih prijatelja, odnosno savjetnice iz kabineta.

Mladen Vukčević se nije izuzeo iz odlučivanja o izboru Milene Marković, kćerke njegovog dugogodišnjeg kolege prof. dr Sava Markovića, rektora Univerziteta Mediteran, na kojem Vukčević radi kao redovni profesor, dok se Vesna Medenica nije izuzela iz odlučivanja o izboru Tijane Badnjar, savjetnice iz njenog kabineta, Nede Vukoslavčević, kćerke njene vjenčane kume Stojanke Radović i Mirka Kojovića, sina njenog dugogodišnjeg kolege i zamjenika Radula Kojovića.

Medenica i Vukčević nijesu postupili u skladu sa Poslovnikom o radu Sudskog savjeta, koji u članu 10 zahtijeva od predsjednika ili člana Sudskog savjeta da se izuzme iz učešća u razmatranju pitanja i odlučivanja koje se tiče njega, srodnika, supružnika, kao i “ako postoje druge okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristrasnost”, i da o postojanju razloga za izuzeće odmah obavijeste Sudski savjet. Protivno ovoj normi, oni su učestvovali i u ispitivanju i ocjenjivanju s njima povezanih osoba – kandidata na konkursu i u donošenju konačne odluke o njihovom izboru. Na taj način su pored Poslovnika prekršili i Zakon o Sudskom savjetu i sudijama koji od članova Sudskog savjeta zahtijeva nepristrasnost, kao i Zakon o sprječavanju korupcije, koji zahtijeva poštovanje propisa o sprječavanju sukoba interesa, tj. izuzeće u slučaju okolnosti koje ukazuju na sukob interesa u odnosu na povezana lica.

ASK je 19.8.2019. godine donijela dva skoro identična akta u formi “Obavještenja podnosiocima zahtjeva” kojima je odbila zahtjeve za pokretanje postupka sa zaključkom da je izbor kandidata sproveden u skladu sa Zakonom i Poslovnikom o radu Sudskog savjeta.

Iz akata ASK-a se ne vidi da je ASK uopšte sprovodila radnje koje je po Zakonu o sprječavanju korupcije (čl. 34 i 35) bila dužna da sprovede prilikom postupanja po zahtjevima – da zahtjeva pismeno izjašnjenje Vukčevića i Medenice, kao i da utvrdi relevantne činjenice i okolnosti i ispita da li su Vukčević i Medenica zatražili izuzeće u tom slučaju.

Umjesto toga, u tim aktima je ukazano da “najveći broj prijavljenih lica na oglasu za sudije čine uglavnom savjetnici i saradnici u sudovima“, te da “i pet sudija članova Sudskog savjeta imaju savjetnike koji im pomažu u radu“. Umjesto obrazloženja o tome zašto odbija da sprovede postupak u skladu sa zakonom, ASK je postavila pitanje: “Imajući u vidu da se u toku jedne godine kod istog sudije može promijeniti nekoliko savjetnika, da li bi to značilo da svi ti savjetnici ne bi trebalo da konkurišu za kandidate za sudije, jer je neki član Sudskog savjeta iz reda sudija, sudija kod kojeg je kandidat bio raspoređen, kao i da li predsjednik ili članovi Sudskog savjeta moraju da zatraže izuzeće bilo iz Komisije ili Savjeta tokom odlučivanja po oglasu za izbor kandidata za sudiju, ukoliko je taj kandidat sin ili kćerka njihovog kolege, koleginice ili kume?” ASK je tome dodala i sljedeće zapažanje: “Napominjemo da je članom 3 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama propisano da članovi Sudskog savjeta moraju biti lica visokih moralnih i profesionalnih kvaliteta, te da u obavljanju svojih dužnosti članovi Sudskog savjeta postupaju nezavisno i nepristrasno, pa bi takav stav predstavljao diskriminaciju samih kandidata“.

Odbijanjem naših zahtjeva da sprovedu postupak, ispitaju okolnosti i utvrde sukob interesa u situaciji u kojoj su predsjednik i članica Sudskog savjeta učestvovali u postupku izbora njima bliskih osoba za kandidate za sudije, ASK pokazuje da nema kapacitet ili da iz nekog razloga ne smije da dosljedno sprovede Zakon o sprječavanu korupcije. I jedno i drugo ozbiljno ugrožavaju poziciju ASK-a, a što svakako ne doprinosi popravljanju opominjućih primjedbi na koje je ukazala i Evropska komisija u svom izvještaju.

ASK je bio u obavezi da pokrene postupak, ispita okolnosti i jasno da mišljenje o višestrukom sukobu interesa koji dovode u pitanje autoritet sudstva. Umjesto toga, odgovorni u ASK-u su podržali nepoštovanje zakona i podzakonskih odredbi o izuzeću članova Sudskog savjeta u situacijama u kojima postoji opravdan razlog za sumnju u njihovu nepristrasnost. Podsjećamo, mi nijesmo sporili pravo savjetnika i djece prijatelja da se prijave na oglas i budu birani za sudije. Ali, sporili smo da u tom njihovom izboru učestvuju članovi Sudskog savjeta koji su sa njima povezani bliskim porodičnim, prijateljskim i profesionalnim vezama jer to predstavlja nesumnjivi sukob interesa. Institut izuzeća obezbjeđuje nepristrasnost i pravičnost svakog postupka odlučivanja u kojem se očekuje nepristrasnost. To je sastavni dio i garancije pravičnosti suđenja, pri čemu je Evropski sud za ljudska prava odavno zaključio da je nebitno je li osoba u čiju se nepristrasnost objektivno sumnja stvarno pristrasna ili ne, za kršenje pravičnosti postupka je dovoljno to što je javnost imala opravdan razlog za sumnju u odlučivanje osobe. Konačno, Sudski savjet čini devet članova, pa je jasno da je odluka mogla biti donijeta i u slučaju izuzimanja jednog ili dvoje članova iz postupka izbora.

Zbog objektivne sumnje koju su izazvali njihovi bliski odnosi sa pojedinim kandidatima i njihovim roditeljima, jedino logično, zakonito i moralno ispravno rješenje bilo je da Mladen Vukčević i Vesna Medenica zatraže svoje izuzeće iz postupka izbora tih kandidata, i da Sudski savjet bez odlaganja donese odluku o njihovom izuzimanju. Na predmetni javni oglas se prijavilo više od 40 kandidata, dok je sukob interesa postojao samo kod nekolicine, koji su na kraju i izabrani. Nemoguće je ispratiti svaki pojedinačni slučaj s obzirom na to da ne postoji javna evidencija o raspoređivanju savjetnika kod pojedinih sudija. Ipak, u društvu vladavine prava od članova Savjeta, a pogotovo sudija, očekuje se da samoinicijativno prijave okolnosti koje dovode u sumnju njihovu nepristrasnost i zatraže svoje izuzeće, te tako sačuvaju integritet institucije koju čine i dokažu svoje visoke moralne kvalitete koji su ih preporučili za funkciju. Podsjećamo da je dnevni list Dan prije izbora objavio tekst kojim je i najšira javnost bila obaviještena o vezama između članova Sudskog savjeta i kandidatima prijavljenim na konkurs za izbor sudija.

Mišljenje ASK-a da članovi Sudskog savjeta ne treba da budu izuzeti iz odlučivanja o izboru njihovih savjetnika ili djece njihovih bliskih prijatelja i kolega za sudije, već da treba slijepo vjerovati u moralnost članova Savjeta, koju njihov položaj navodno garantuje, obesmišljava djelovanje ASK kako u odnosu na članove Sudskog savjeta, tako i na druge državne službenike. Zadatak ASK-a je da se bavi poslovima sprječavanja sukoba javnog i privatnog interesa, a ne da procjenjuje moralnost onih protiv kojih se podnose inicijative, pa su stoga odluke donijete po našim zahtjevima sušta suprotnost tom zadatku.

HRA, MANS,  CGO i IA će iskoristiti postojeće mehanizme kako bi ove inicijative do kraja procesuirali i na taj način doprinosili uspostavljanju vladavine prava u Crnoj Gori. Dodatno, međunarodne organizacije koje prate borbu protiv korupcije i reformu pravosuđa u Crnoj Gori ćemo detaljno obavijestiti o ovom slučaju jer cijenimo da je vrijedan posebne obrade i u njihovim dokumentima.