31/03/2015

Finansijski izvještaj za 2014. / Financial report for 2014

Bilans uspjeha/ Profit and Loss Statement Bilans stanja/ Balance Sheet Statistički aneks/ Statistical Annex Pregled donacija/ Overview of donations Potvrda o podnošenju Finansijskih iskaza /Confirmation of […]
25/03/2015

28. Da li portal postupa u skladu sa Kodeksom, ako odbija da objavi ispravku/odgovor uz obrazloženje da je tekst na koji se ispravka/odgovor odnosi uklonjen sa portala, pa se ne može “pozvati na tekst kojeg više nema.” Napominjem da je tekst koji je naknadno uklonjen bio dostupan (javnosti) na portalu najmanje jedan dan.

Portal je dužan objaviti ispravku netačne informacije, ili reagovanje neke osobe ili organizacije, pa čak i izvinjenje za moguću štetu koju je ta informacija mogla nanijeti, […]
25/03/2015

27. Da li je u redu da se o eventualnom kršenju zakona bivšeg učenika jedne škole javnost obavještava na sljedeći način: Bivši učenik te i te škole počinio krivično djelo? Na taj način se, po meni, stigmatizira cijela jedna institucija i grupacija ljudi koji su povezani sa istom. Da li se na ovakav naslov i tekst moze reagovati i na šta se pozvati u tom slučaju?

Ako u samom djelu o kojem medij izvještava nema razloga za spominjanje škole, npr. da je krivično djelo počinjeno u samoj školi, na štetu nekoga od […]
25/03/2015

25/3/2015 – TUŽBA ZBOG POVREDE ČASTI I UGLEDA

Izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava, Tea Gorjanc-Prelević, podnijela je tužbu za naknadu štete i objavljivanje presude protiv televizije Pink M, čiji je direktor u […]
23/03/2015

23/3/2015 – NAPAD NA ISLAMSKU ZAJEDNICU JE NAPAD NA DEMOKRATSKO DRUŠTVO

Akcija za ljudska prava osuđuje podsticanje mržnje i vjersku netoleranciju izraženu kroz skorašnje ponovljene napade nepoznatih počinilaca na muslimansku zajednicu. U toku prethodne sedmice tri puta […]
20/03/2015

26. Tekst u kojem se izvještava o smrti porodilje se završava riječima: “Novorođenče je Sanelino treće dijete, ostavila je petogodišnju ćerku i četvorogodišnjeg sina. Njen otac, po zanimanju policajac, stradao je prije nekoliko godina u saobraćajnoj nesreći prilikom obavljanja službene dužnosti, a petogodišnjeg brata usmrtio je ovan ispred porodične kuće”. Možete li mi reći da li ove informacije treba da budu objavljene, i ako da, zašto?

Ovakve informacije, koje otkrivaju detalje iz privatnog života osobe koja nije javna ličnost i koji ne doprinose rasvjetljavanju slučaja u aspektima koji su od javnog značaja, […]
18/03/2015

25. Da li je u skladu sa etikom ovoliko grešaka napraviti u 2 rečenice? Inače se izvještava o ubistvu čovjeka. Hvala unaprijed na odgovoru.

Prilog: Novinski članak Etika se ne bavi stilskim, gramatičkim, pravopisnim ili, kao što je slučaj u primjeru kojeg ste poslali, štamparskim greškama. Ovakav tekst sigurno narušava […]
18/03/2015

24. Slušala sam intervju u kojem novinar (samo forme radi) postavlja pitanja na koja sagovornik odgovara kako je sve odlično i sređeno i kako će nastaviti da profesionalno rade… Naravno, u stvarnosti ima problema sa javnim zdravstvom, posebno nabavkom ljekova, to je već opšte poznata stvar. Možete li mi reći da li je ovako vođenje intervuja u skladu sa novinarskom etikom? Drugim riječima, kako komentarišete pojavu da novinar ne postavi sagovornku pitanje i u vezi sa problemima koji su već duže vrijeme prisutni u javnosti, već neka “opšta” pitanja koja omogućavaju “opšte” ogovore?

Kodeks od novinara zahtijeva da “bude kritički posmatrač onih koji su moćni u društvu, politici i ekonomiji” (načelo broj 2), što znači da ignorisanje problema i […]
17/03/2015

MONITORING poštovanja ljudskih prava

U okviru projekta se sprovode i monitoring posjete Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Monitoring tim je sproveo tri posjete u maju 2014. Individualne posjete zatvorenicima su […]
10/03/2015

10/3/2015 – KOMISIJA ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE DA OBJAVI IZVJEŠTAJ O PRVOJ GODINI RADA

Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na Komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na […]
09/03/2015

9/3/2015 – „ZVIŽDAČ“ DRAGOJEVIĆ NEZAKONITO KAŽNJEN: PONIŠTENA ODLUKA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA

Osnovni sud u Podgorici je pravosnažnom presudom poništio nezakonitu odluku Željezničkog prevoza Crne Gore AD, na osnovu koje je „zviždač“ – inženjer Milisav Dragojević – bio […]
05/03/2015

23. Vidim u novinama traži čovjek da se objavi ispravka i izvinjenje zbog laži koje su kako kaže o njemu napisali. I sada oni objavljuju tu ispravku ali ne i izvinjenje, i ne pišu ništa o tome zašto su to uopšte o njemu napisali? Tako i mi sad ne znamo njihov novinarski stav, misli li taj medij to i dalje, ili ne misli, ili su shvatili da su pogriješili? Možete li to da mi objasnite i još odgovorite da li i sad ovaj čovjek ima pravo da ih tuži jer mu se nisu izvinili?

U slučaju koji navodite čini se da je medij prekršio Kodeks (4. načelo), jer se u njemu izričito navodi obaveza medija da u najkraćem roku objavi […]