23. Vidim u novinama traži čovjek da se objavi ispravka i izvinjenje zbog laži koje su kako kaže o njemu napisali. I sada oni objavljuju tu ispravku ali ne i izvinjenje, i ne pišu ništa o tome zašto su to uopšte o njemu napisali? Tako i mi sad ne znamo njihov novinarski stav, misli li taj medij to i dalje, ili ne misli, ili su shvatili da su pogriješili? Možete li to da mi objasnite i još odgovorite da li i sad ovaj čovjek ima pravo da ih tuži jer mu se nisu izvinili?

22. Dnevnik Vijesti je juče objavio apsolutno neistinite navode o predstavnicima SDPa na sjednici Odbora za međunarodne odnose Skupštine CG . To jest, objavio je čistu laž. Kako izaći na kraj sa podmetanjima , kojima su svi dnevni listovi u Crnoj Gori skloni, posebno ako se ima u vidu da demnatiji nikada ne dobiju zasluženo mjesto i budu objavljeni gdje i “lažljiva vijest” ? Recimo, laž je visila na portalu cijeli dan, a demantija nema.
05/03/2015
9/3/2015 – „ZVIŽDAČ“ DRAGOJEVIĆ NEZAKONITO KAŽNJEN: PONIŠTENA ODLUKA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA
09/03/2015

23. Vidim u novinama traži čovjek da se objavi ispravka i izvinjenje zbog laži koje su kako kaže o njemu napisali. I sada oni objavljuju tu ispravku ali ne i izvinjenje, i ne pišu ništa o tome zašto su to uopšte o njemu napisali? Tako i mi sad ne znamo njihov novinarski stav, misli li taj medij to i dalje, ili ne misli, ili su shvatili da su pogriješili? Možete li to da mi objasnite i još odgovorite da li i sad ovaj čovjek ima pravo da ih tuži jer mu se nisu izvinili?

U slučaju koji navodite čini se da je medij prekršio Kodeks (4. načelo), jer se u njemu izričito navodi obaveza medija da u najkraćem roku objavi izvinjenje ako “utvrdi da je objavio pogrešan izvještaj i time ugrozio reputaciju neke osobe ili institucije”. Budući da je, kako navodite, objavljena ispravka, logična je pretpostavka da je medij utvrdio da je objavio pogrešnu informaciju i obavezno bi trebalo da objavi i izvinjenje, čak i ako ga osoba čija je reputacija ugrožena i ne zahtijeva. Kodeks napominje da izvinjenje mora biti objavljeno u “najkraćem roku”. Iako taj rok nije preciziran, očekuje se da u štampanim medijima to bude u istom ili, najkasnije, sljedećem broju od trenutka objave ispravke.

Treba imati u vidu i da Zakon o medijima (čl. 20) i Zakon o obligacionim odnosima (čl. 207) omogućavaju oštećenom da podnese tužbu za naknadu štete protiv medija zbog povrede časti i ugleda bez obzira na to da li je medij prethodno objavio ispravku i izvinjenje ili ne. Međutim, razumno bi bilo očekivati da sud prilikom procjene nastale štete uzme u obzir i to da li je objavljena ispravka u skladu sa zakonom i da li je ona sadržala i izvinjenje medija.