28. Da li portal postupa u skladu sa Kodeksom, ako odbija da objavi ispravku/odgovor uz obrazloženje da je tekst na koji se ispravka/odgovor odnosi uklonjen sa portala, pa se ne može “pozvati na tekst kojeg više nema.” Napominjem da je tekst koji je naknadno uklonjen bio dostupan (javnosti) na portalu najmanje jedan dan.

27. Da li je u redu da se o eventualnom kršenju zakona bivšeg učenika jedne škole javnost obavještava na sljedeći način: Bivši učenik te i te škole počinio krivično djelo? Na taj način se, po meni, stigmatizira cijela jedna institucija i grupacija ljudi koji su povezani sa istom. Da li se na ovakav naslov i tekst moze reagovati i na šta se pozvati u tom slučaju?
25/03/2015
Finansijski izvještaj za 2014. / Financial report for 2014
31/03/2015

28. Da li portal postupa u skladu sa Kodeksom, ako odbija da objavi ispravku/odgovor uz obrazloženje da je tekst na koji se ispravka/odgovor odnosi uklonjen sa portala, pa se ne može “pozvati na tekst kojeg više nema.” Napominjem da je tekst koji je naknadno uklonjen bio dostupan (javnosti) na portalu najmanje jedan dan.

Portal je dužan objaviti ispravku netačne informacije, ili reagovanje neke osobe ili organizacije, pa čak i izvinjenje za moguću štetu koju je ta informacija mogla nanijeti, bez obzira na to da li je sporni tekst „uklonjen“ sa portala.

Iako Kodeks, koji je usvojen prije pojave online medija u Crnoj Gori, ne spominje ovakvu situaciju, nema sumnje da odgovornost medija za objavom ispravke počinje trenutkom objave informacije, bez obzira koliko dugo ta objava traje. Kodeks ( načelo 4, smjernica D ) navodi dužnost medija da objavi reagovanje osoba ili organizacija „ako se složi da je izvještaj sadržao netačne informacije ili neutemeljene kritike“. Ovdje treba napomenuti i da  Zakon o medijima nameće obavezu objavljivanja ispravke i odgovora bez obzira na saglasnost medija.

Dakle, ako portal ne spori da je informacija bila netačna, a „uklanjanje“ sugeriše da je to tako, onda je dužan da objavi reagovanje.

Osim toga, „uklanjanje“ ili povlačenje informacije, bez ikakvog objašnjenja je neetično i prema čitaocima i prema osobama na koje se odnosi netačna informacija. Uredništvo portala je bilo dužno da objavi ispravku, odnosno tekst u kojem će objasniti da je počinjena greška, čak i ako nije dobio reagovanje osoba ili organizacija na koje se netačna informacija odnosi. Ta obaveza je potpuno jasna iz smjernice „A“ za načelo 4 Kodeksa: „Ako medij utvrdi da je objavio izvještaj koji sadrži bitno iskrivljene činjenice, taj medij mora u najkraćem roku objaviti ispravku… Pri tom se mora jasno naznačiti da se ispravka odnosi na prethodni nekorektni izvještaj“.