Finansijski izvještaj za 2014. / Financial report for 2014

28. Da li portal postupa u skladu sa Kodeksom, ako odbija da objavi ispravku/odgovor uz obrazloženje da je tekst na koji se ispravka/odgovor odnosi uklonjen sa portala, pa se ne može “pozvati na tekst kojeg više nema.” Napominjem da je tekst koji je naknadno uklonjen bio dostupan (javnosti) na portalu najmanje jedan dan.
25/03/2015
29. Dobar dan. U okviru izvještaja sa suđenja, objavljeno je da su preslušani i telefonski razgovori koje su vodile sekretarica predsjednika opštine i njena prijateljica, u kojem sekretarica kaže da je zvao bivši predsjednik, ali da ona nije htjela da se javi, kao i njena rečenica:”Muka mi je da mu čujem onaj ljigavi glas. Neću mu se javiti, nema šansi.” Možete li mi reći zašto je sekretaricino mišljenje o nečijem glasu, koje je rekla u privatnom razgovoru i ne znajući da je tajno snimaju, važno da bude saopšteno crnogorskoj javnosti?
07/04/2015

Finansijski izvještaj za 2014. / Financial report for 2014

Bilans uspjeha/ Profit and Loss Statement

Bilans stanja/ Balance Sheet

Statistički aneks/ Statistical Annex

Pregled donacija/ Overview of donations

Potvrda o podnošenju Finansijskih iskaza /Confirmation of submission of financial statements

*  *  *  *  *

NVO Akcija za ljudska prava je u 2014. platila državi Crnoj Gori poreze i doprinose u ukupnom iznosu od 36,758.99 €/ NGO Human Rights Action paid in 2014 the state of Montenegro taxes and contributions totaling 36,758.99 €.

Tabela sa pregledom plaćenih poreza i doprinosa je dostupna ovdje./ Table with overview of all taxes and contributions paid (in Montenegrin) is available here.