26. Tekst u kojem se izvještava o smrti porodilje se završava riječima: “Novorođenče je Sanelino treće dijete, ostavila je petogodišnju ćerku i četvorogodišnjeg sina. Njen otac, po zanimanju policajac, stradao je prije nekoliko godina u saobraćajnoj nesreći prilikom obavljanja službene dužnosti, a petogodišnjeg brata usmrtio je ovan ispred porodične kuće”. Možete li mi reći da li ove informacije treba da budu objavljene, i ako da, zašto?

25. Da li je u skladu sa etikom ovoliko grešaka napraviti u 2 rečenice? Inače se izvještava o ubistvu čovjeka. Hvala unaprijed na odgovoru.
18/03/2015
23/3/2015 – NAPAD NA ISLAMSKU ZAJEDNICU JE NAPAD NA DEMOKRATSKO DRUŠTVO
23/03/2015

26. Tekst u kojem se izvještava o smrti porodilje se završava riječima: “Novorođenče je Sanelino treće dijete, ostavila je petogodišnju ćerku i četvorogodišnjeg sina. Njen otac, po zanimanju policajac, stradao je prije nekoliko godina u saobraćajnoj nesreći prilikom obavljanja službene dužnosti, a petogodišnjeg brata usmrtio je ovan ispred porodične kuće”. Možete li mi reći da li ove informacije treba da budu objavljene, i ako da, zašto?

Ovakve informacije, koje otkrivaju detalje iz privatnog života osobe koja nije javna ličnost i koji ne doprinose rasvjetljavanju slučaja u aspektima koji su od javnog značaja, mogu biti objavljene samo uz pristanak članova porodice preminule. U slučaju da je porodica izvor ovih informacija ili da ih novinar objavljuje uz njihov pristanak to ne predstavlja kršenje načela broj 8 o zaštiti privatnosti. Ako pristanka porodice nema, onda je riječ o kršenju Kodeksa, tačnije smjernice koja upozorava novinare na “poštovanje prema patnji žrtava i osjećanjima njihovih porodica”.