27. Da li je u redu da se o eventualnom kršenju zakona bivšeg učenika jedne škole javnost obavještava na sljedeći način: Bivši učenik te i te škole počinio krivično djelo? Na taj način se, po meni, stigmatizira cijela jedna institucija i grupacija ljudi koji su povezani sa istom. Da li se na ovakav naslov i tekst moze reagovati i na šta se pozvati u tom slučaju?

25/3/2015 – TUŽBA ZBOG POVREDE ČASTI I UGLEDA
25/03/2015
28. Da li portal postupa u skladu sa Kodeksom, ako odbija da objavi ispravku/odgovor uz obrazloženje da je tekst na koji se ispravka/odgovor odnosi uklonjen sa portala, pa se ne može “pozvati na tekst kojeg više nema.” Napominjem da je tekst koji je naknadno uklonjen bio dostupan (javnosti) na portalu najmanje jedan dan.
25/03/2015

27. Da li je u redu da se o eventualnom kršenju zakona bivšeg učenika jedne škole javnost obavještava na sljedeći način: Bivši učenik te i te škole počinio krivično djelo? Na taj način se, po meni, stigmatizira cijela jedna institucija i grupacija ljudi koji su povezani sa istom. Da li se na ovakav naslov i tekst moze reagovati i na šta se pozvati u tom slučaju?

Ako u samom djelu o kojem medij izvještava nema razloga za spominjanje škole, npr. da je krivično djelo počinjeno u samoj školi, na štetu nekoga od zaposlenih u školi ili same organizacije, onda nema opravdanja za takav naslov.  U tom slučaju, riječ je o kršenju prvog načela Kodeksa novinara Crne Gore koje govori o opštim standardima, odnosno o tome da “pravo javnosti da zna ne može biti opravdanje za senzacionalističko izvještavanje”, što podrazumijeva i neadekvatno naglašavanje jednog aspekta priče.

U smjernici za načelo 1 se navodi i  da “novinari moraju izbjegavati naslove … koji bi mogli navesti na pogrešan zaključak o suštini događaja ili pojave”, što je i slučaj u primjeru koji navodite, ako uistinu događaj nije bio vezan za školu.

Naslov koji ste citirali upućuje na još jedno kršenje etike, na kršenje pretpostavke nevinosti. Tek kada i ako sud proglasi “bivšeg učenika” krivim za “krivično djelo” novinari mogu o njemu izvještavati kao o počiniocu. Sve do okončanja sudskog postupka to lice može biti osumnjičeno ili optuženo, zavisi u kojoj se fazi nalazi istražni i sudski postupak. Možete se obratiti nadležnom samoregulatornom tijelu, Medijskom savjetu za samoregulaciju, ukoliko je medij njihov član ili ombudsmanima koji djeluju u nekoliko crnogorskih novina,  Vijestima, Danu i Monitoru. Naravno, možete uputiti  reagovanje mediju  koji je tekst objavio.