24. Slušala sam intervju u kojem novinar (samo forme radi) postavlja pitanja na koja sagovornik odgovara kako je sve odlično i sređeno i kako će nastaviti da profesionalno rade… Naravno, u stvarnosti ima problema sa javnim zdravstvom, posebno nabavkom ljekova, to je već opšte poznata stvar. Možete li mi reći da li je ovako vođenje intervuja u skladu sa novinarskom etikom? Drugim riječima, kako komentarišete pojavu da novinar ne postavi sagovornku pitanje i u vezi sa problemima koji su već duže vrijeme prisutni u javnosti, već neka “opšta” pitanja koja omogućavaju “opšte” ogovore?

MONITORING poštovanja ljudskih prava
17/03/2015
25. Da li je u skladu sa etikom ovoliko grešaka napraviti u 2 rečenice? Inače se izvještava o ubistvu čovjeka. Hvala unaprijed na odgovoru.
18/03/2015

24. Slušala sam intervju u kojem novinar (samo forme radi) postavlja pitanja na koja sagovornik odgovara kako je sve odlično i sređeno i kako će nastaviti da profesionalno rade… Naravno, u stvarnosti ima problema sa javnim zdravstvom, posebno nabavkom ljekova, to je već opšte poznata stvar. Možete li mi reći da li je ovako vođenje intervuja u skladu sa novinarskom etikom? Drugim riječima, kako komentarišete pojavu da novinar ne postavi sagovornku pitanje i u vezi sa problemima koji su već duže vrijeme prisutni u javnosti, već neka “opšta” pitanja koja omogućavaju “opšte” ogovore?

Kodeks od novinara zahtijeva da “bude kritički posmatrač onih koji su moćni u društvu, politici i ekonomiji” (načelo broj 2), što znači da ignorisanje problema i ne postavljanje pitanja koja su od interesa za javnost predstavlja kršenje etičkih principa novinarstva. Iako bi se etičkih načela trebali pridržavati svi novinari i mediji u Crnoj Gori, od posebne je važnosti da oni mediji koje finansiraju građani, dakle javni servis, uistinu budu u “službi javnog interesa”, kako to stoji u prvoj rečenici Kodeksa, odnosno da se ti mediji bave suštinskim događajima i pojavama u društvu. Situacija u kojoj novinari izbjegavaju postaviti najvažnija pitanja od javnog interesa može predstavljati kršenje i načela koje govori o tačnosti, jer se u smjernicama kaže da “novinari moraju težiti da obezbijede cjelovite izvještaje o događajima i ne smiju prećutkivati ili potiskivati suštinske informacije”.