23/2/2018 ŽALBE USTAVNOM SUDU U SLUČAJU GORAN ĐUROVIĆ PROTIV SKUPŠTINE CG

20/2/2018 POVODOM NOVOG SLUČAJA POLICIJSKE BRUTALNOSTI
20/02/2018
26/2/2018 ŽRTVAMA TORTURE OBEZBIJEDITI BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
26/02/2018

23/2/2018 ŽALBE USTAVNOM SUDU U SLUČAJU GORAN ĐUROVIĆ PROTIV SKUPŠTINE CG

U slučaju nezakonite smjene Gorana Đurovića iz Savjeta RTCG danas su podnijete dvije ustavne žalbe.

Prvu žalbu je podnijela Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava, protiv odluke Skupštine CG o razriješenju Đurovića, a drugu je podnio advokat Dalibor Tomović protiv rješenja vijeća Osnovnog suda u Podgorici, kojom je ukinuta privremena mjera kojom je bilo naloženo Skupštini da Đurovića vrati na funkciju.

Ustavna žalba protiv odluke Skupštine CG o razrješenju Đurovića kao člana Savjeta RTCG ukazuje da su Đuroviću tom odlukom prekršeni sloboda izražavanja i pravo na zabranu diskriminacije, a da protiv takve odluke Skupštine u pravnom sistemu Crne Gore ne postoji djelotvorni pravni lijek. Naime, činjenica je da se u dosadašnjem razvoju događaja pokazalo, ukidanjem rješenja o privremenoj mjeri, da je Đurović u statusu očigledno nezakonito razriješenog člana Savjeta upućen da čeka na konačnu odluku redovnog suda u ovoj stvari, koja će u dvostepenom postupku biti donijeta post festum, kada uveliko dođe do imenovanja novog člana Savjeta RTCG umjesto njega i pravna zaštita postane bespredmetna. Žalbom se ukazuje i da je razriješenje Đurovića posljedica političke diskriminacije od strane skupštinske većine, nezakonitog akta kojim su prekršeni međunarodni standardi slobode izražavanja posebno u odnosu na garancije nezavisnosti javnog servisa.

Ustavna žalba protiv odluke vijeća Osnovnog suda u Podgorici o ukidanju privremene mjere, podnijeta je jer je rješenje vijeća zasnovano na diskriminatornom stavu da osobe koje su na funkciji oročenoj mandatom nemaju pravo na zaštitu privremenom mjerom kao osobe u radnom odnosu. Istaknuto je da je time Osnovni sud uskratio Đuroviću pravo na pristup sudu.

Takođe, protiv stava vijeća da je privremena mjera bila pretjerana, jer je navodno iscrpila tužbeni zahtjev, istaknut je zaključak Ustavnog suda Slovenije iz 1997. godine da takav stav, da privremena mjera ni u jednom slučaju ne smije biti ista kao tužbeni zahtjev, nije u skladu sa ustavnim zahtjevom za obezbjeđenje efikasne sudske zaštite, kao i stavom Evropskog suda za ljudska prava, prema kome je bespredmetna ona sudska zaštita koja očigledno nema svrhu zbog protoka vremena.

Ustavnim žalbama je traženo i da Ustavni sud u međuvremenu obustavi izvršenje akata protiv kojih su podnijete ustavne žalbe, tj. da se Đurović vrati na funkciju člana Savjeta RTCG do konačne odluke tog suda.

Ove ustavne žalbe su od velikog značaja ne samo da bi se obezbijedila zaštita interesa Gorana Đurovića već i zaštita ustavnih garancija i opšteg interesa, da bi se spriječilo da stavovi vijeća Osnovnog suda u Podgorici na kojima je utemeljeno rješenje o ukidanju privremene mjere u slučaju Gorana Đurovića postanu vladajuća praksa i nastave da čine štetu i drugim građanima. Danas je saopšteno da je sudija Osnovnog suda u Podgorici u odluci o privremenoj mjeri u slučaju člana Savjeta Agencije za elektronske medije, Darka Ivanovića, odbila da odredi privremenu mjeru već kopirajući stavove vijeća koji su suprotni međunarodnim standardima ljudskih prava. Očekujemo da će Ustavni sud istovremeno razmatrati obje žalbe i u hitnom postupku obezbijediti primjenu ljudskih prava na nivou države.