26/2/2018 ŽRTVAMA TORTURE OBEZBIJEDITI BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

23/2/2018 ŽALBE USTAVNOM SUDU U SLUČAJU GORAN ĐUROVIĆ PROTIV SKUPŠTINE CG
23/02/2018
2/3/2018 Podatke o policijskoj torturi nad Mijom Martinovićem kriju od Ustavnog suda
02/03/2018

26/2/2018 ŽRTVAMA TORTURE OBEZBIJEDITI BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Akcija za ljudska prava ponovo apeluje da se žrtvama torture od strane državnih službenika obezbijedi besplatna pravna pomoć.

HRA je danas uputila pismo ministru pravde i potpredsjedniku Vlade Crne Gore Zoranu Pažinu u kome je naglašeno da su žrtve policijske torture nepravedno u nezavidnoj poziciji, jer se oslanjaju na advokate koje same plaćaju i eventualnu podršku nevladinih organizacija, dok policajci protiv kojih se pokrene krivični postupak zbog zlostavljanja i mučenja uživaju i državnu i sindikalnu pomoć.

Naime, Zakonom o unutrašnjim poslovima odavno je obezbijeđena besplatna pravna pomoć i službenicima policije protiv kojih se pokrene krivični postupak zbog upotrebe sredstava prinude, kao i svima koji su im u toj situaciji pomogli. I predlog novog zakona o unutrašnjim poslovima sadrži takav član. Pored toga, policajci protiv kojih se pokrene krivični postupak zbog mučenja i zlostavljanja uživaju i podršku svog sindikata, dok žrtve torture eventualno podržavaju samo nevladine organizacije.

Smatramo da je takvo stanje stvari nepravedno, da ne doprinosi poštovanju ljudskih prava i ne odgovara obavezi države da suzbija torturu.

Zbog toga smo po treći put apelovali na Vladu Crne Gore da dopunom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći obezbijedi besplatnu pravnu pomoć i žrtvama zlostavljanja i mučenja od strane državnih službenika, dok ćemo radnoj grupi koja radi na novom zakonu o unutrašnjim poslovima predložiti da se izostavi pravo na besplatnu pravnu pomoć za policajce koji se terete za zlostavljanje i mučenje.

Takva pomoć može da bude stvar njihovog sindikalnog organizovanja, a ne državne podrške, kojom se tako ohrabruje tortura.