7/12/2017 O ODGOVORU DRŽAVE CRNE GORE NA POLICIJSKU TORTURU SUDIĆE EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

6/12/2017 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA UTVRDIO DISKRIMINACIJU U SLUČAJU ALKOVIĆ
06/12/2017
9/12/2017 HRA POVODOM DANA LJUDSKIH PRAVA: PORUKE ŽRTAVA
09/12/2017

7/12/2017 O ODGOVORU DRŽAVE CRNE GORE NA POLICIJSKU TORTURU SUDIĆE EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Žrtve policijskog zlostavljanja u Zlatarskoj ulici u Podgorici, Branimir Vukčević i Momčilo Baranin, podnijeće predstavku Evropskom sudu za ljudska prava protiv Crne Gore, zato što su i dalje žrtve nedjelotvorne istrage policijskog zlostavljanja, jer Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici (ODT) nije uspjelo da izvrši odluke Ustavnog suda i sprovede istragu policijskog nasilja prema njima na nivou minimalnog evropskog standarda.

ODT je dostavilo Ustavnom sudu izvještaj o mjerama koje su preduzeli da izvrše odluke tog suda, a kojima je tom tužilaštvu naloženo da u roku od tri mjeseca preduzme ”odgovarajuće radnje i mjere, radi sprovođenja temeljne, brze i nezavisne istrage, koja treba da osigura identifikaciju i krivično gonjenje policijskih službenika Uprave policije Crne Gore koji su 24.10.2015. izvršili krivično djelo zlostavljanja”, i da o izvršenju odluke podnese izvještaj.

Izvještaj, koji je Ustavni sud dostavio oštećenima, pokazuje formalistički pristup ODT-a izvršenju sudskih odluka, i izgleda samo kao pokušaj da to tužilaštvo svoje prethodno neadekvatno postupanje prikaže kao najveći mogući domet istrage tog slučaja. Ovakav pristup je podržao Vrhovni državni tužilac, jer je u pismu predsjedniku Ustavnog suda od 20. oktobra 2017, saopštio da on jeste preduzimao njegova zakonska ovlašćenja u ovom predmetu. Prema tome, zaključujemo da državno tužilaštvo u cjelini nije spremno da pruži istragu izvršilaca krivičnih djela u redovima policije u skladu s evropskim minimalnim standardom ljudskih prava.

Oštećeni su, u komentaru na izvještaj tužilaštva Ustavnom sudu i Vrhovnom državnom tužiocu, ukazali na osnovni nedostatak u istrazi, a to je propust da se kritički preispituju izvještaji policije o tom događaju, kako nalažu standardi iz dosadašnje prakse Evropskog suda za ljudska prava. ODT je tako propustilo da adekvatno sprovede ispitivanje pripadnika SAJ, da snimak prebijanja podvrgne adekvatnom vještačenju, da ispita ko je od pripadnika policije bio zadužen za policijska vozila koja se vide na snimku, da preispita kontradiktorne izvještaje i iskaze predstavnika policije o tom događaju, uključujući tvrdnju da ”servis za snimanje ostvarenih komunikacija u TETRA sistemu nije radio” i sl. ODT nije pokazalo interesovanje ni za tvrdnje Milenka Kićovića, koji je u oktobru ove godine javno saopštio da je bio zlostavljan od strane policije u istoj ulici i u isto vrijeme, a o čemu su izvijestili mediji.

Konačno, ne zapostavljamo činjenicu da se Uprava policije ponašala kao da se podsmijeva ovoj istrazi, očigledno bez spremnosti da istražuje počinioce krivičnih djela među onima koji su i dan danas njeni službenici i aktivno primjenjuju službena ovlašćenja u Crnoj Gori. Ovu činjenicu smatramo kontinuiranim i zastrašujućim propustom Vlade da obezbijedi vladavinu prava, i očekujemo da na to jasno ukaže Evropski sud za ljudska prava i drugi organi Savjeta Evrope, na osnovu predstavke oštećenih Vukčevića i Baranina.

Ovdje možete preuzeti: izvještaj ODT-a Ustavnom sudu, komentar tog izvještaja od strane oštećenih i HRA, kao i pismo Vrhovnog državnog tužioca predsjedniku Ustavnog suda, koje nam je dostavljeno na osnovu zahtjeva za pristup informacijama.