75 dana bez ikakve reakcije državnih tužilaca na prijavu policijskog službenika za iznuđivanje iskaza

USPOMENA NA VLADIMIRA BAROVIĆA: ADMIRAL KOJI JE ČOJSTVO BRANIO ŽIVOTOM
29/09/2023
Svjetski dan mentalnog zdravlja u Crnoj Gori – bez adekvatnih uslova za liječenje i život u zajednici
10/10/2023

75 dana bez ikakve reakcije državnih tužilaca na prijavu policijskog službenika za iznuđivanje iskaza

Akcija za ljudska prava je danas zahtjevala od v.d. Vrhovnog državnog tužioca Tatjane Begović informacije o napretku istraživanja 22 slučaja iznuđivanja iskaza teškim nasiljem u policiji iz 2020. i 2021. godine. Na ove slučajeve torture upozorili smo tužilaštvo još u aprilu 2022. godine, a zatim i u martu 2023. Vidljivog napretka do danas nema.

Fotografije mučenja 9 žrtava postale su javno dostupne kada su portal Libertas i Vijesti došli u posjed navodne prepiske policajaca i kriminalaca koju je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) dobilo od Europola.

HRA je gospođu Begović upozorila i na činjenicu da iako je žrtva medicinski dokumentovane torture SDT-u prijavila da je u medijima prepoznala svog mučitelja, ni jedan državni tužilac do danas, čak 75 dana od podnošenja prijave, nije našao za shodno da je pozove da o tome da izjavu i izvrši radnju prepoznavanja.

Ovakvo postupanje ne odgovara standardu djelotvorne istrage koji zahtijeva efikasno preduzimanje radnji u izviđaju i istrazi.