17/11/2016 PRITUŽBA SAVJETU ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE ZBOG POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA PATRICIOM POBRIĆ

16/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE VASILJEVIĆ NA TEMU “STIGMATIZACIJA OSOBA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA” U PETAK U 17H U BOLNICI U KOTORU
16/11/2016
23/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LEPE MLAĐENOVIĆ NA TEMU “ANTIPSIHIJATRIJSKI POKRET I DEINSTITUCIONALIZACIJA” U PETAK 25. NOVEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU
23/11/2016

17/11/2016 PRITUŽBA SAVJETU ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE ZBOG POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA PATRICIOM POBRIĆ

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas podnijela pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije na postupanje službenika CB Podgorica prilikom informativnog razgovora sa Patriciom Pobrić 17. oktobra 2016.

Gospođa Pobrić tvrdi da joj u telefonskom pozivu na informativni razgovor nije predočeno da ima pravo da dođe sa advokatom, da joj nije data kopija zapisnika o razgovoru, iako ga je tražila, da joj nije rečeno ko s njom razgovara, da nije bilo neophodno da na razgovoru provede tri puna sata odgovarajući na ista pitanja, i da je zabrinulo to što je policija imala informacije o tome šta treniraju njena djeca i ko im je trener.

Opisano postupanje je protivno članu 259 Zakonika o krivičnom postupku koji uređuje ”prikupljanje obavještenja od građana” od strane policije. Od Savjeta je zatraženo da ispita i kako je policija došla do informacija iz privatnog života gospođe Pobrić i njene djece.