OMBUDSMAN O ISTRAŽIVANJU PRIJAVE TORTURE MILA JOVANOVIĆA: NEDJELOTVORNA ISTRAGA ODT U PODGORICI

Alarmantno nizak odziv: 9 prijavljenih za 41 poziciju pripravnika u crnogorskim sudovima
02/04/2024
Odgovor na reagovanje Vrhovnog suda – u narednim oglasima navesti da zaposlenost kandidata nije nužno eliminacioni uslov
09/04/2024

OMBUDSMAN O ISTRAŽIVANJU PRIJAVE TORTURE MILA JOVANOVIĆA: NEDJELOTVORNA ISTRAGA ODT U PODGORICI

“Nedjelotvornom istragom Osnovnog državnog tužilaštva, u predmetu zlostavljanja Mila Jovanovića od strane Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Jovanoviću je povrijeđeno pravo na dostojanstvo i nepovredivost ličnosti iz čl. 28 Ustava Crne Gore, odnosno pravo na zabranu mučenja garantovano čl. 3 Evropske konvencije”, zaključio je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman) u svom mišljenju od 18. marta 2024. godine. Ombudsman je utvrdio da istraga nije sprovedena ni hitno, ni temeljno, niti je bilo obezbijeđeno adekvatno učešće žrtve u postupku.

Predmet kontrole bilo je postupanje Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici po prijavi da je Mile Jovanović 30. decembra 2020. na putu od Nikšića ka Podgorici zlostavljan, tako što je vrijeđan, tučen i zastrašivan od strane policijskih službenika Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK).

Iako je prijava ODT u Podgorici podnijeta prije više od tri godine, 5. januara 2021, predmet se još uvijek nalazi u predistražnoj fazi postupka – izviđaju.

Jovanovićeve tvrdnje o zlostavljanju potvrđuje prepiska koju je u martu 2023. godine objavio portal Libertas, a koju je crnogorskim vlastima prije toga dostavio EUROPOL u okviru spisa o kriptovanoj komunikaciji između pripadnika Odsjeka za posebnu operativnu podršku Uprave policije sa pripadnicima kavačkog kriminalnog klana.

Ombudsman je naložio državnom tužilaštvu da preduzme mjere i radnje koje odgovaraju djelotvornoj istrazi u ovom predmetu, uz obavezu da mu u roku od 30 dana od prijema Mišljenja dostavi izvještaj o preduzetim radnjama.

Akcija za ljudska prava ističe da je kriterijum hitnosti u ovom predmetu nepopravljivo prekršen s ozbiljnim posljedicama. Nedopustivo je bilo oklijevanje da se prijavljeni policijski službenici hitno ispitaju i naloži neophodno vještačenje. Prepiska o torturi Jovanovića u javnom je opticaju već godinu dana, a još uvijek niko nije ni optužen niti je pokrenuta istraga protiv bilo koga. Sve to ukazuje na pristrasno postupanje tužilaštva u korist osumnjičenih pripadnika policije.

Iako je Jovanović još u prvoj izjavi pred tužilaštvom označio Petra Lazovića kao jednu od osoba koje su ga zlostavljale, Lazović je u svojstvu svjedoka saslušan tek sedam mjeseci nakon navodne torture, da bi u svojstvu osumnjičenog bio saslušan skoro tri godine kasnije, u novembru 2023.

Državno tužilaštvo bi sada, pod novim rukovodstvom, moralo da dokaže da je u stanju da sprovodi temeljne istrage prijava policijske torture. Takve istrage moraju biti kritički usmjerene prema svim nadležnim pripadnicima Uprave policije, i pokazivati nepristrasnost, koju zahtijevaju međunarodni standardi. HRA je blagovremeno apelovala da se predmeti formirani po prijavama organizovane torture od strane policijskih službenika daju u nadležnost Specijalnom državnom tužilaštvu, s obzirom i na to da je ODT u Podgorici imalo više ozbiljnih propusta u sprovođenju djelotvornih istraga, a što pokazuje i ovaj slučaj. HRA će mišljenje Ombudsmana uz dodatne dokaze podnijeti Tužilačkom savjetu uz pritužbu na rad državne tužiteljke ODT Podgorica, Biljane Pavličić, koja je od početka nadležna za istragu u ovom predmetu.

Mila Jovanovića zastupa advokatica Milena Brnović u okviru programa podrške žrtvama torture Akcije za ljudska prava, koji finansira Dobrovoljni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UN Voluntary Fund for Victims of Torture).

“Nevjerovatna je činjenica da moj klijent još uvijek nije dobio ni status oštećenog, što dovoljno govori o tome da se ne nazire kraj ovom postupku i da očigledno i dalje radimo u pravnom mraku” – istakla je advokatica Brnović.

Navodi o zlostavljanju

Nakon što je Interventna policija u Nikšiću zaustavila vozilo u kojem su bili Mile Jovanović, Jovan Mrvaljević i Vladan Mijušković, a u kojem je pronađen pištolj, službenici OB Nikšić su Jovanovića i Mrvaljevića predali pripadnicima SBPOKK koji su bili zaduženi za njihovo dovođenje u Podgoricu – Ivanu Stamatoviću, Petru Lazoviću, Momu Mirkoviću, Ivanu Đokoviću, Željku Radunoviću, Nešku Jarediću, Jugoslavu Raičeviću, Draženu Marinoviću, Miloradu Mitroviću i Mirku Đukiću.

Prema podacima Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije, u vozilu u kom se Jovanović prevozio do Podgorice, bili su policijski službenici Ivan Stamatović, Petar Lazović i Momo Mirković.

Jovanović tvrdi da su mu oni na putu do Podgorice vezali ruke plastičnim stegama; da je jedan policijski službenik izvadio njegov kriptovani telefon i tražio mu šifru; da mu je isti službenik oko vrata postavio ogrlicu koju je stegnuo, i koja je služila da ublaži udarce da ne bi ostali tragovi u predjelu vrata. Kada je rekao da ne želi da otvori svoj telefon iz bezbjednosnih razloga, drugi službenik mu je navodno zadao nekoliko udaraca laktom u predjelu vrata i grkljana koji je bio pokriven ogrlicom. Pored toga navodi da je tokom vožnje trpio poniženja, prijetnje da će mu maltretirati trudnu sestru, dok su mu policijski službenici konstantno zadavali udarce u rebra, stomak i grudi.

Jovanović dalje navodi da su se u blizini Mareze zaustavili i da se iza njih zaustavio još jedan džip u kom pretpostavlja da se nalazio Jovan Mrvaljević; da je vidio kako se on nalazi u pognutom položaju kod zadnjih vrata i da mu je više lica zadavalo udarce. Potom su i Jovanovića izvukli iz vozila, kada mu je, kako je svjedočio, Petar Lazović zadao udarac pesnicom u predjelu stomaka, a potom i otvorenom šakom u predjelu čela; da ga je drugi policijski službenik udario pesnicom u predjelu grudi; da je posle toga uguran u vozilo gdje su nastavili kretanje ka Podgorici; da su se zaustavili kratko kod Kliničkog centra Crne Gore, gdje je iz telefonskog razgovora shvatio da Mrvaljevića vode u KCCG radi ukazivanja pomoći. Nakon toga Jovanović je saslušan u prostorijama SBPOKK u Podgorici od strane četiri policijska službenika u svojstvu građanina.

Četiri dana nakon navodnog zlostavljanja (3. januara 2021.) Jovanović je zajedno sa Mrvaljevićem u tekstu “Optužili SBPOKK za torturu, iz policije tvrde da su planirali ubistvo?”, portal Vijesti, iznio navode o pretrpljenom psihičkom i fizičkom zlostavljanju. Dva dana nakon toga ODT-u u Podgorici je podnijeta i krivična prijava. Predmet je formiran pod poslovnom oznakom Ktr. br. 22/21, a njime je zadužena tužiteljka Biljana Pavličić. Međutim, izviđaj je i dalje u toku iako je od podnošenja prijave proteklo više od 3 godine.

Prema mišljenju zamjenice Ombudsmana, Mirjane Radović, istraga ODT u Podgorici nije zadovoljila kriterijume djelotvornosti jer nije sprovedena hitno, temeljno, niti je obezbijeđeno adekvatno učešće žrtve u toku postupka.

Hitnost:

Prema nalazima Ombudsmana postupajuća tužiteljka Pavličić preduzela je prvu radnju u ovom predmetu 10 dana nakon podnijete prijave, odnosno 15. 1. 2021. godine, kada je usmeno naložila da se pomenuti tekst iz Vijesti odštampa. Oštećenog je saslušala nakon više od 4 mjeseca od dana podnošenja prijave, odnosno 13. 5. 2021, kada je naveo da je predmetnom prilikom zadobio tjelesne povrede, ali da nije išao na ljekarski pregled. Petar Lazović, kojeg je Jovanović identifikovao tokom davanja izjave kao jednog od službenika koji ga je zlostavljao, saslušan je tek posle više od 2 mjeseca, 22. 7. 2021. godine.

SBPOKK je obavijestio tužiteljku 28. 10. 2021. godine da je Odjeljenje unutrašnje kontrole MUP-a formiralo predmet zbog ovog događaja, te da se ODT za sve podatke može obratiti njima. Tužiteljka je to učinila skoro mjesec dana kasnije 22. 11. 2021. godine. Odjeljenje joj je spise predmeta dostavilo posle 15 dana, uključujući i službenu zabilješku u kojoj se navodi da su se u automobilu sa Jovanovićem nalazili Ivan Stamatović, Petar Lazović i Momo Mirković. MeđutimStamatović i Mirković su saslušani tek tri mjeseca kasnije, odnosno 14. marta 2022. godine (skoro 15 mjeseci nakon predmetnog događaja).

Temeljitost:

Kako Jovanović nije blagovremeno saslušan, prema ocjeni zamjenice Ombudsmana to je dovelo i do propusta koji se odnose na sprovođenje ljekarskog pregleda, odnosno vještačenja eventualnih tjelesnih povreda. Dodatno, u postupku nisu saslušani ni službenici SBPOKK-a koje je Jovanović zatekao u službenim prostorijama kada je doveden.

Učešće žrtve:

Jovanoviću je tek nakon četiri mjeseca omogućeno da učestvuje u postupku, kada je i saslušan u tužilaštvu. Takođe, Ombudsman ističe da se u spisima predmeta ne nalaze ni dokazi da mu je omogućeno da predloži neku radnju u pravcu dokazivanja svojih tvrdnji, a u smislu proaktivnog postupanja tužilaštva. Nije sprovedena ni radnja prepoznavanja koja bi omogućila dodatno rasvjetljavanje navoda o zlostavljanju.