23/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LEPE MLAĐENOVIĆ NA TEMU “ANTIPSIHIJATRIJSKI POKRET I DEINSTITUCIONALIZACIJA” U PETAK 25. NOVEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

17/11/2016 PRITUŽBA SAVJETU ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE ZBOG POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA PATRICIOM POBRIĆ
17/11/2016
IZVJEŠTAJ „Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori (2004-2016)“
27/11/2016

23/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LEPE MLAĐENOVIĆ NA TEMU “ANTIPSIHIJATRIJSKI POKRET I DEINSTITUCIONALIZACIJA” U PETAK 25. NOVEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

Pozivamo Vas na drugo predavanje u okviru projekta “Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” kojeg realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske komisije i Opštine Kotor. Cilj serije javnih predavanja na različite teme mentalnog zdravlja je unapređenje informisanosti i razvijanje svijesti opšte populacije o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima i neophodnosti njihove reintegracije u društvo.

Planirana su tri predavanja u krugu Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor. Predavanja su namijenjena zainteresovanoj javnosti i zaposlenima u SPB Kotor kao mjestu susreta i razmjene znanja i iskustava sa predavačima iz zemlje i regiona koji će otvoriti niz tema od značaja za tretman i prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Prvo predavanje je prošle nedjelje održala dr Lidija Vasiljević, psihološkinja, psihoterapeutkinja i edukatorka psihodrame na temu stigmatizacije osoba sa mentalnim oboljenjima.

Drugo predavanje održaće Lepa Mlađenović, psihološkinja i aktivistkinja iz Beograda na temu: Antipsihijatrijski pokret i deinstitucionalizacija, u petak 25. novembra u 17h, u sali Edukativnog centra u okviru SPB Kotor.

Nadamo se da ćete prepoznati značaj ovih tema za našu lokalnu zajednicu i društvo u cjelini i svojim učešćem pomoći da iskorijenimo stigmatizaciju i diskriminaciju naprednim i humanim pristupom ovim važnim pitanjima.