43. Sigurno ste u toku sa prigovorima da NVO aktivisti MANSa i CDTa nijesu trebali da budu nagrađeni za istraživačko novinarstvo, zato što nijesu novinari. Neko od njih se čak nijesu ni potrudili da sami konkurišu sa nekom istraživačkim radom. Molim za komentar sa stanovišta etike. Hvala.

17/7/2015 – POVODOM JUČERAŠNJEG KAMENOVANJA REDAKCIJE DANA
17/07/2015
44. Danas je Pobjeda objavila: “Audio i video poruka navodnih ratnika džihada pod okriljem terorističe tvorevine, takozvane Islamske države, distribuirane posredstvom društvenih mreža prije desetak dana, a odnosi se na zemlje regiona, pa i Crnu Goru, nije autorski rad zloglasnih ISIL propagandista, saznaje Pobjeda iz više izvora, čije se analize, prethodnih pola godine pokazale relevantnim, a podaci tačnim.” Kasnije Pobjeda objašnjava na osnovu čega su stručnjaci sa kojima su razgovarali iznijeli ovakvu ocjenu, ali se nigdje ne navode imena tih stručnjaka. Molim za komentar: da li je u skladu sa etikom umanjivati značaj ovih prijetnji na osnovu mišljenja stručnjaka čija imena se ne navode, pa se ne može ni provjeriti njihov profesionalni kredibilitet?
22/07/2015

43. Sigurno ste u toku sa prigovorima da NVO aktivisti MANSa i CDTa nijesu trebali da budu nagrađeni za istraživačko novinarstvo, zato što nijesu novinari. Neko od njih se čak nijesu ni potrudili da sami konkurišu sa nekom istraživačkim radom. Molim za komentar sa stanovišta etike. Hvala.

Novinarska etika, pa time ni Kodeks novinara Crne Gore, ne reguliše uslove dobijanja neke nagrade, već bi to trebalo biti riješeno konkursom i pravilnikom svakog pojedinog konkursa. Nema, međutim, ništa neetično u tome da se novinarstvom bave i oni kojima to nije profesija, pogotovo imajući u vidu da bi u Crnoj Gori u velikom broju slučajeva bilo problematično i utvrditi ko ima status profesionalnog novinara.

(Je li, recimo, profesionalni novinar neko ko mjesecima ne prima platu za posao u nekom mediju?)

Što se etike tiče, ista pravila važe za sve, pa je važno i da tekstovi/prilozi onih koji nisu novinari prolaze test etičnosti. Dakle, ako nisu sporni njihovi radovi, ne može biti sporno ni to što je riječ o aktivistima, odnosno članovima nevladinih organizacija. Novinarstvo nikada nije bila profesija za koju je trebala licenca, kao npr. za pravnike, ljekare, arhitekte, a broj onih koji se novinarstvom bave iako im to nije primarna profesija dramatično je porastao razvojem digitalnih tehnologija i Interneta, pa se pojavljuju i “građani reporteri”, a mnogi blogeri postaju uticajni komentatori, pa čak i reporteri.