17/5/2015 – POVODOM STAVA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA DA JE POSJEDOVANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA I PREBIVALIŠTA OPRAVDANI USLOV ZA ČLANSTVO PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNIM TIJELIMA VLADE

15/5/2015 – VLADA KONKRETNO DA POMOGNE RAD SVOJE KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAŽIVANJA NAPADA NA NOVINARE
15/05/2015
20/5/2015 – OBAVJEŠTENJE O POSTUPANJU SUDSKOG SAVJETA, PREDSJEDNIKA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI, VIŠEG SUDA U PODGORICI I ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE PO PRITUŽBAMA NA RAD SUDIJA I ADVOKATA U SLUČAJU PROTIV MOLDAVSKE DRŽAVLJANKE SVETLANE ČABOTARENKO (S.Č) KOJE SU PODNIJETE PRIJE PET MJESECI
20/05/2015

17/5/2015 – POVODOM STAVA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA DA JE POSJEDOVANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA I PREBIVALIŠTA OPRAVDANI USLOV ZA ČLANSTVO PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNIM TIJELIMA VLADE

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za ženska prava i Juventas podnijele su 28.4.2015. inicijativu potpredsjedniku Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, Dušku Markoviću, da se izmjenom Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija omogući nevladinim organizacijama da za članove/ice radnih tijela Vlade (npr. radne grupe za izradu propisa) predlažu i osobe koje nemaju crnogorsko državljanstvo i prebivalište u Crnoj Gori.

Potpredsjednik Vlade je proslijedio incijativu Ministru unutrašnjih poslova, Rašku Konjeviću, koji je na nju odgovorio (odgovor je dostupan ovdje). On je rekao da se radi o legitimnom ograničenju, jer se kod radnih grupa radi o „neposrednom vršenju poslova državne uprave za koje je neophodno da postoji minimum pravne veze između države Crne Gore i člana radne grupe (državljanstvo i prebivalište)“. Podsjetio je da je moguće angažovanje stranih eksperata da pomognu i rad radnih grupa, ali ne kao njihovi članovi koje mogu da predlažu crnogorske NVO.

Organizacije koje su podnijele inicijativu su u petak, 15.5.2015, uputile pismo potpredsjedniku Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, Dušku Markoviću, u kojem su istakle:

„Smatramo da ministar Konjević odgovara sa pozicije moći bez iznošenja argumenata kojima bi se odgovorilo na argumente iz inicijative. Za razliku od ministra Konjevića, smatramo da državljanstvo, a i prebivalište koje se u Crnoj Gori takođe teže stiče, predstavljaju maksimum, a ne minimum pravne veze između Crne Gore i člana radne grupe. Smatramo da ministar nije objasnio javni interes koji može da opravda spriječavanje NVO-a da za rad u radnim grupama Vlade kandiduju osobe bez crnogorskog državljanstva, koje npr. borave na teritoriji Crne Gore godinama, koje su radom već dokazale da su posvećene njenom boljitku, koje nesumnjivo posjeduju znanja i potrebno iskustvo. Smatramo očiglednim da Vlada ovakvim stavom, postavljajući nepotrebne barijere, građane/ke lišava ljudskih resursa sa kojima Crna Gora de facto raspolaže. Koristimo priliku da podsjetimo i da zakon koji reguliše sticanje crnogorskog državljanstva spada u restriktivne zakone i da je opšte poznato da mnoge osobe koje već dugo žive u Crnoj Gori, rade i doprinose našoj zemlji još uvijek nisu stekle pravo na državljanstvo. Apelujemo na Vladu da sagleda ovu inicijativu još jednom i da se ne odriče olako ljudskih kapaciteta podizanjem neopravdanih administrativnih barijera.“

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava

Daliborka Uljarević, izvršna direktorica NVO Centar za građansko obrazovanje

Zlatko Vujović, predsjednik upravnog odbora NVO Centar za monitoring i istraživanje

Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava

Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO Juventas