29/4/2015 – DRŽAVLJANSTVO NE TREBA DA BUDE USLOV ZA ČLANSTVO PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNIM TIJELIMA VLADE

26/4/2015 KONTINUIRANA OBUKA SUDIJA I TUŽILACA MORA BITI I OBAVEZNA: PREDLOZI AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA ZA PROMJENE NACRTA ZAKONA O CENTRU ZA OBUKU U PRAVOSUĐU
26/04/2015
31. Članak u kojem se piše o tuči u školskom dvorištu, novinar je ilustrovao fotografijom jednog učenika koji je osumnjičen za učestvovanje u tuči (srednjoškolac, 19 god.) na kojoj se vidi on sa flašom piva u ruci. Fotografiju je novinar preuzeo bez pitanja učenika sa njegovog fb profila (koji je otvoren za fb zajednicu). Ipak na tom profilu je bilo i drugih fotografija koje pokazuju učenika u svakodnevnim životnim situacijama, ali novinar se odlučio za ovu sa pivom. Da li je to mogao da uradi, ipak taj mladić treba da studira, budućnost je pred njim…
30/04/2015

29/4/2015 – DRŽAVLJANSTVO NE TREBA DA BUDE USLOV ZA ČLANSTVO PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNIM TIJELIMA VLADE

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za ženska prava i Juventas podnijeli su potpredsjedniku Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, Dušku Markoviću, inicijativu za izmjenu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Predloženo je brisanje posjedovanja državljanstva i prebivališta kao uslova za članstvo predstavnika nevladinih organizacija u radnim tijelima Vlade iz člana 11 Uredbe, kojom je do sada bilo onemogućeno da stručnjaci/kinje koje bi kandidovale NVO učestvuju u radu tih tijela samo zbog toga što nijesu državljani/ke Crne Gore.

Smatramo da diskriminacija kvalifikovanih i iskusnih ljudi koji su spremni da daju svoj doprinos razvoju države, njihovim isključivanjem iz rada radnih grupa, nanosi štetu Crnoj Gori i uskraćuje joj bitan resurs za razvoj.

Crna Gora, iako je jedna od država članica Savjeta Evrope sa najmanjim brojem stanovnika, mora da obezbijedi sve funkcije države, uključujući i kvalitetne zakone i podzakonske akte. Učešće NVO predstavnika/ca u radnim grupama je do sada značajno doprinijelo ovom cilju i vjerujemo da posjedovanje pasoša Crne Gore nije preduslov za posjedovanje stručnih kapaciteta i znanja neophodnog za njen dalji napredak.

Inicijativa je dostupna ovdje.

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava

Daliborka Uljarević, izvršna direktorica NVO Centar za građansko obrazovanje

Zlatko Vujović, predsjednik upravnog odbora NVO Centar za monitoring i istraživanje

Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava

Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO Juventas