05/ 03/ 2013 Završna ocjena o ispunjenosti preporuka datih u izvještaju: Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Zavod “Komanski most”