05/ 03/ 2013 Završna ocjena o primjenjenosti preporuka datih u izvještaju: Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Centar za djecu i mlade “Ljubović”