26/ 12/ 2012 Povodom nalaza Savjeta o postupanju policije povodom košarkaške utakmice Budućnost-Partizan

25/ 12/ 2012 Humanitarna akcija – apel za pomoć ugroženoj porodici Ajkunić
25/12/2012
28/ 12/ 2012 Akcija prodaje kalendara HRA za pomoć beskućnicima
28/12/2012

26/ 12/ 2012 Povodom nalaza Savjeta o postupanju policije povodom košarkaške utakmice Budućnost-Partizan

Obavještavamo javnost da je Savjet za građansku kontrolu rada policije ocijenio da su tokom obezbjeđivanja košarkaške utakmice Budućnost-Partizan, policijski službenici prekomjerno i nezakonito primjenili sredstva prinude, palicu i fizičku snagu, i tako prekoračili službena ovlašćenja u odnosu na navijače, koji u tom trenutku nisu pružali bilo kakav otpor.

Međutim, Savjet nije kritikovao činjenicu da do danas, puna dva mjeseca od predmetnog događaja, javnost nije obaviještena da je bilo koji službenik policije procesuiran i kažnjen na bilo koji način zbog kršenja zakona na koje je ukazao Savjet, a što je moralo odmah biti očigledno i nadležnim rukovodiocima Uprave policije, MUP-a i državnog tužilaštva.

Umjesto toga, Savjet za građansku kontrolu policije podržao je Upravu policije u ”odlučnoj i dosljednoj borbi, svim zakonskim sredstvima, protiv divljanja i huliganizma na sportskim priredbama”.

Iako Akcija za ljudska prava ni na koji način ne podržava divljanje i huliganizam, ne podržavamo ni inertnost nadležnih državnih organa, Unutrašnje kontrole MUP-a i državnog tužilaštva, koji su do danas, dva mjeseca nakon predmetne utakmice, našli za shodno da efikasno procesuiraju isključivo navijače, ali ne i državne službenike koji su takođe kršili zakon. 

Selektivnim pristupom u primjeni zakona, promoviše se politika nekažnjivosti za kršenje zakona od strane državnih službenika, koji se, u odnosu na ostale građane, postavljaju u povlašćeni položaj, suprotno vladavini prava. Ova činjenica bi, pored Evropske komisije, morala da zabrine prvenstveno novog ministra unutrašnjih poslova, gospodina Raška Konjevića, kao i gospođu Ranku Čarapić, Vrhovnog državnog tužioca. 

Apsolutno ljudsko pravo na zabranu mučenja i drugog zlostavljanja od strane državnih službenika dodatno obavezuje odgovorne državne organe da dokažu nulti prag tolerancije prema ovakvim pojavama, na što su Crnoj Gori već jasno ukazali i Komitet protiv mučenja UN i Evropski komitet za sprječavanje mučenja i drugog nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT).

Akcija je danas uputila gospodinu Konjeviću i gospođi Čarapić kopiju ocjene Savjeta za građansku kontrolu rada policije, kao i kopiju pisma koje smo 30. oktobra 2012. uputili gospodinu Ivanu Brajoviću, bivšem ministru unutrašnjih poslova, apelujući na njega da blagovremeno obezbijedi procesuiranje odgovornih policijskih službenika.

Podsjećamo da do danas nema napretka u istrazi postupanja policijskog službenika posle utakmice prema maloljetnom sinu glumca Davora Dragojevića, koji je protiv NN službenika policije zbog zlostavljanja podnio krivičnu prijavu.

Prilozi: