20/ 12/ 2012 Grupa NVO predala prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Ministarstvu pravde

14/12/2012 Zahtjevi za novu Vladu Koalicije NVO
15/12/2012
21/ 12/ 2012 Saopštenje povodom 5 godina Ustava Crne Gore
21/12/2012

20/ 12/ 2012 Grupa NVO predala prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Ministarstvu pravde

Na incijativu Akcije za ljudska prava i Juventasa grupa od 16 nevladinih organizacija dostavila je prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika ministru pravde i potpredsjedniku Vlade Crne Gore Dušku Markoviću. 

Od promjena koje se predlažu izdvajamo dopunu predloženog strožijeg kažnjavanja za zločin iz mržnje na dva načina:

a) proširivanjem

  • liste ličnih svojstava koja su u praksi posebno čest motiv diskriminacije i mržnje (pored rase, vjeroispovjesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, koji su već predloženi, uvesti i zdravstveno stanje, invaliditet, boju kože, političko ili drugo uvjerenje, jezik, obrazovanje, imovno stanje, rođenje, društveni položaj),

i

b) predviđanjem kvalifikovanih oblika krivičnih djela izvršenih iz mržnje:

  • izmjenu i dopunu dopunu člana 443, Rasna i druga diskriminacija, u cilju zabrane propagiranja, pored rasne mržnje i rasne diskriminacije i drugih oblika mržnje i diskriminacije (po osnovu pola, invaliditeta, rodnog identiteta, seksualne orijentacije ili drugog ličnog svojstva).
  • uvođenje novog krivičnog djela Povreda slobode izražavanja rodnog identiteta i seksualne orijentacije, po uzoru na krivična djela Povreda slobode izražavanja nacionalne ili etničke pripadnosti (čl. 160) i Povreda ispovijedanja vjere i vršenja vjerskih obreda (čl. 161)
  • izmjenu i dopunu člana 159, Povreda ravnopravnosti, tako što bi se sankcionisala diskriminacija u odnosu na sva prava, a ne samo ljudska prava

Prijedlog je upućen povodom Radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (KZ), a u cilju njegovog potpunijeg i dugoročnijeg usklađivanja sa međunarodnim standardima i preporukama, kao i Ustavnim garancijama u oblasti zabrane diskriminacije i suzbijanja mržnje i netrpeljivosti.

Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika možete preuzeti ovdje.

 

Inicijativu je podržalo još 14 nevladinih organizacija:

1. LGBT Forum Progres

2. CEDEM

3. Forum mladi i neformalna edukacija

4. Centar za antidiskriminaciju EKVISTA

5. Centar za monitoring i istraživanja CEMI

6. Institut socijalne inkluzije

7. Crnogorska alternativna kultura

8. Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO

9. Crnogorski ženski lobi

10. Expeditio

11. Centar za građansko obrazovanje

12. Centar za žensko i mirovno obrazovanje, ANIMA

13. Evropski pokret u Crnoj Gori

14. Sigurna ženska kuća