14/12/2012 Zahtjevi za novu Vladu Koalicije NVO

14/12/2012 Beskućnici kratkoročno smješteni, Ajkunići još na vjetru
14/12/2012
20/ 12/ 2012 Grupa NVO predala prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Ministarstvu pravde
21/12/2012

14/12/2012 Zahtjevi za novu Vladu Koalicije NVO

Koalicija 15 nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava, okupljena je povodom praćenja stanja u oblastima koje čine ovo poglavlje u kontekstu otvaranja pregovaračkog procesa Crne Gore sa Evropskom unijom zahtijeva drugačiju Crnu Goru.

Novoj Vladi dostavili smo naše zahtjeve (278), koje smo na temelju dugogodišnjeg djelovanja i iskustva izdvojili u četiri prioritetna područja: reforma pravosuđa, poštovanje ljudskih prava, suzbijanje korupcije i razvoj civilnog društva. Izvjestan broj zahtjeva odnosi se i na blagovremeno obezbjeđivanje transparentnosti pregovaračkog procesa.

Zahtjevi podsjećaju i opominju na postojanje niza nerealizovanih mjera i preporuka sadržanih u nacionalnim strateškim dokumentima, izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija i članica Koalicije, kao i odredbama domaćeg zakonodavstva i ratifikovanih međunarodnih ugovora.

Koalicija će pažljivo pratiti rad novoformirane vlasti tokom cijelog mandata, a počevši sa određenjem prema ovim zahtjevima i redovno informisati domaću i međunarodnu javnost o svim pozitivnim i negativnim pomacima u navedenim područjima i svim aspektima pregovaračkog procesa.

Koaliciju čine sljedeće organizacije: Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za monitoring i istraživanja (CEMI), Institut alternativa (IA), Sigurna ženska kuća (SŽK), Evropski pokret u Crnoj Gori, Centar za ženska prava, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Anima-Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Centar za antidiskriminaciju EKVISTA, Juventas, LGBT Forum Progres, Institut socijalne inkluzije, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Zahtjeve možete preuzeti ovdje.