14/09/2006 Regionalni seminar za pravnike “Pravo na slobodu i bezbjednost i zabrana torture”, Budva, 14-16. septembar 2006.

Riversajd – HRA
22/06/2006
Policija mora da štiti dostojanstvo ličnosti, slobode i prava
20/02/2007

14/09/2006 Regionalni seminar za pravnike “Pravo na slobodu i bezbjednost i zabrana torture”, Budva, 14-16. septembar 2006.