Policija mora da štiti dostojanstvo ličnosti, slobode i prava