Policija mora da štiti dostojanstvo ličnosti, slobode i prava

14/09/2006 Regionalni seminar za pravnike “Pravo na slobodu i bezbjednost i zabrana torture”, Budva, 14-16. septembar 2006.
14/09/2006
Napad na aktiviste MANS-a
13/03/2007

Policija mora da štiti dostojanstvo ličnosti, slobode i prava