Zlostavljanje djeteta
11/02/2005
14/09/2006 Regionalni seminar za pravnike “Pravo na slobodu i bezbjednost i zabrana torture”, Budva, 14-16. septembar 2006.
14/09/2006

Riversajd – HRA

NVO Akcija za ljudska prava podržava apel za pomoć Koalicije NVO Romski krug, smatrajući da su nadležne državne institucije dužne da u najkraćem mogućem roku obezbijede odgovarajući alternativni smještaj svim ugroženim licima iz naselja “Riversajd”.

Preuzmite (word) dokument – Riversajd – HRA