Akcija za ljudska prava, Juventas i porodica Grujičić zahtijevaju da se utvrdi odgovornost nadležnih u Ljekarskoj komori za neopravdano zastarjevanje pritužbe na kršenje ljekarske etike u slučaju žrtve torture Jovana Grujičića

29 godina od zločina u Štrpcima – voz 671
27/02/2022
SLUČAJ TROSTRUKE POLICIJSKE TORTURE U ISTRAZI „BOMBAŠKIH NAPADA“: PETORICA INSPEKTORA OPTUŽENI ZA TORTURU NAD BOLJEVIĆEM, NIKO ZA GRUJIČIĆA I MUGOŠU
19/03/2022

Akcija za ljudska prava, Juventas i porodica Grujičić zahtijevaju da se utvrdi odgovornost nadležnih u Ljekarskoj komori za neopravdano zastarjevanje pritužbe na kršenje ljekarske etike u slučaju žrtve torture Jovana Grujičića

Ljekarska komora Crne Gore je ustanovila da je nastupila zastarjelost za postupanje njene Komisije za etička pitanja i deontologiju po pritužbi koju su Nataša i Budimir Grujičić, uz podršku Akcije za ljudska prava i Juventasa, blagovremeno podnijeli još u septembru 2020. godine, a od tada Komori uputili i tri urgencije. Zahtjev za pokretanje postupka uz pritužbu podnijet je protiv ljekara i uprave Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru (SBP) zbog neetičnog i nezakonitog postupanja prema Jovanu Grujičiću, kome je ukinuta terapija i koji je predat maskiranim policajcima da ga odvedu u Podgoricu na ispitivanje, kada je i zlostavljan. Sadašnje rukovodstvo Komore tvrdi da je do zastarijevanja pritužbe došlo zbog opstrukcije bivšeg rukovodstva. Tvrde da je odluka po pritužbi nestala iz evidencije i da dvije od tri urgencije nijesu zavedene. Akcija za ljudska prava i Juventas će zajedno sa porodicom Grujičić zatražiti od državnog tužilaštva da istraži propuste nadležnih u Ljekarskoj komori u ovom slučaju, u opštem interesu zaštite prava pacijenata i unaprijeđenja poštovanja ljekarske etike u Crnoj Gori.

*  *  *

Pritužba je podnijeta dok je na čelu Ljekarske komore bio dr Aleksandar Mugoša. U međuvremenu se desila smjena rukovodstva i tek smo sada, 17 mjeseci posle podnošenja pritužbe, primili odgovor nove predsjednice Ljekarske komore dr Žanke Cerović, koja nas je obavijestila o zastari. Objasnila je da je do toga došlo, jer u poslovnoj evidenciji nije bilo dokaza da je o pritužbi odlučeno u roku od 6 mjeseci od pokretanja postupka, da nema dokaza da je Komisija uopšte dostavila spise predmeta Tužiocu Komore i da nisu zavedene dvije od tri urgencije koje smo podnijeli. Međutim, ona pretpostavlja da je odluka donijeta, a zatim uklonjena iz evidencije jer postoji zapisnik sa sjednice Komisije od 28.1.2021. godine o tome da je zaključeno da postoji ozbiljna sumnja da je u ovom slučaju došlo ne samo do povrede Kodeksa, već i teške povrede ljudskih i drugih prava zagarantovanih Ustavom i zakonima Crne Gore, kao i međunarodnim ugovorima, kako od strane nadležnih u SBP, tako i od nadležnih u CB Podgorica. U tom zapisniku piše i da je predmet proslijeđen Tužiocu Komore na dalje postupanje. Obaviješteni smo da prve dvije od ukupno tri naše urgencije (iz februara i maja 2021. godine), nikada nisu zavedene u Komori. Predsjednica Ljekarske komore smatra da su bivši predsjednik komore dr Aleksandar Mugoša i Stručna služba komore odgovorni za gubitak evidencije i izostanak odgovora punih 17 mjeseci.

Podsjećamo da je Jovan Grujičić bio pacijent SBP na odjeljenju za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci, u nadležnosti načelnice tog odjeljenja, dr Sandre Vlahović, kada su ga maskirani službenici Uprave policije bez najave, bez otpusne liste i bez terapije 25.5.2020. godine odveli iz kancelarije direktora bolnice, Petra Abramovića, u Centar bezbjednosti Podgorica (CB) radi ispitivanja o okolnostima više krivičnih djela. Doktori su retroaktivno dali saglasnost za njegovo ispitavanje, i to dan pošto je bio izložen mučenju i usljed toga dao samooptužujući iskaz državnoj tužiteljki, dok je bolnica otpusnu listu izdala tek tri dana kasnije. Time su neposredno pomogli iznuđivanje iskaza od njega, ,,odrekli“ se svog pacijenta i postupili na njegovu štetu, jer nije bilo osnova da odobre zahtjev policije i dozvole da se prikupljanje obavještenja dogodi bilo gdje drugo sem u prostorijama bolnice. Narušili su i neophodno povjerenje u odnosu ljekar – pacijent, jer ni njega ni njegovu majku nisu obavijestili o razlozima prekida terapije, odnosno obmanuli su ga da je nije dobio zbog potrebe testiranja do kog, naravno, nikad nije došlo.

Ombudsman je utvrdio povredu prava na zdravstvenu zaštitu u odnosu na Jovana Grujičića, na slobodan izbor, informisanje i obavještavanje i to uskraćivanjem terapije, nesaopštavanjem istine pacijentu i kršenjem prava da podnese prigovor.

Podsjećamo i da je Jovan Grujičić pravosnažno u januaru ove godine oslobođen optužbi za bombaške napade na lokal ,,Grand“ i porodičnu kuću policijskog funkcionera Duška Golubovića, jer je sud ocijenio da je njegovo priznanje iznuđeno policijskom torturom. S druge strane, direktor bolnice u Dobroti, Petar Abramović, pravosnažno je osuđen za lažno svjedočenje nakon što je priznao da je lažno svjedočio o okolnostima odvođenja Grujičića iz bolnice. Tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, Anđa Radovanović, odbacila je krivične prijave koje su njegovi roditelji podnijeli protiv ljekara, uz tvrdnju da je sve rađeno u skladu sa zakonom.

Smatramo da su u ovom slučaju odgovorni u Ljekarskoj komori namjerno izbjegli da utvrde kršenje ljekarske etike na strani ljekara Specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti. Na ovaj način ne samo da je ugroženo povjerenje u Ljekarsku komoru i ljekarsku profesiju, već su i dalje ugroženi ljudi na liječenju od mentalnih oboljenja, koji su posebno ranjivi, a koji i dalje mogu biti izloženi zloupotrebi policije u saradnji sa njihovim ljekarima jer za takvo postupanje prema Grujičiću niko nije kažnjen.

U cilju zalaganja za profesionalnu odgovornost ljekara u ovom i svim drugim slučajevima podnijećemo krivičnu prijavu državnom tužilaštvu sa zahtjevom da se utvrdi odgovornost onih službenika Ljekarske komore koji su odgovorni za zataškavanje naše prijave i nastupanje zastarjelosti.