OBAVJEŠTENJE O OBJAVLJIVANJU IZVJEŠTAJA O INTERVJUIMA KANDIDATA ZA DIREKTORA POLICIJE

INTERVJUI MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SA KANDIDATIMA ZA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE KOJI SU UŠLI U UŽI IZBOR
19/02/2021
ZLOČIN U ŠTRPCIMA – 28 GODINA KASNIJE
27/02/2021

OBAVJEŠTENJE O OBJAVLJIVANJU IZVJEŠTAJA O INTERVJUIMA KANDIDATA ZA DIREKTORA POLICIJE

Akcija za ljudska prava (HRA) danas ipak neće objaviti detaljniji izvještaj o intervjuima sa kandidatima za direktora Uprave policije, kako smo prvobitno najavili, iz sljedećih razloga:

– prvo, kandidati nijesu bili upoznati s tim da će HRA sačiniti izvještaj o postupku intervjuisanja, a ni s tim da bi sadržaj njihovih intervjua mogao biti objavljen, pa smatramo da nije pravično da transkripte objavimo prije nego što svi kandidati odobre objavljivanje i prije nego što transkripte autoriziju;

– drugo, imajući u vidu da su intervjui trajali po 45 minuta, tehnički je neizvodljivo da u kratkom vremenskom periodu transkribujemo sve intervjue i završimo izvještaj.

Kad postupak izbora direktora Uprave policije bude okončan, objavićemo izvještaj o ovom procesu, uključujući i transkripte intervjua onih kandidata koji to budu dozvolili.

Prisustvo predstavnika građanskog društva intervjuima kandidata za direktora Uprave policije Crne Gore po prvi put ove godine je veliki iskorak za transparentnost tog procesa i rad ministarstva unutrašnjih poslova.

Nadamo se da će Vlada nastaviti istim putem.

Intervjui sa četiri kandidata koji su ušli u uži izbor za direktora Uprave policije završeni su oko 13 časova.

Intervju sa svakim kandidatom ponaosob trajao je oko 45 minuta, i ministar je svakome od njih postavio po četiri ista pitanja.

Prvo pitanje je bilo vezano za odnos policije prema ljudskim pravima. Ministar je tražio da kandidati objasne kako da se u policiji na najmanju moguću mjeru svede tortura i prekoračenje policijskih ovlašćenja, kao i da objasne odnos koji trenutno u Upravi policije postoji prema rodnoj ravnopravnosti.

Drugo pitanje se odnosilo na povjerenje građana u rad policije, s osvrtom na trenutni stepen povjerenja i mehanizme koji mogu da ga unaprijede.

Trećim pitanjem se tražilo od kandidata da daju svoje viđenje dosadašnje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, kao i preporuke za unapređenje te borbe, ako postoji nešto što bi promijenili.

Četvrto pitanje se odnosilo na ulogu i djelovanje policije u građanskom, multietničkom društvu.

Svi kandidati su dali obrazložene odgovore na sva pitanja.

Predstavnica NVO Akcija za ljudska prava (HRA) Marija Vesković je danas pratila intervjue ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića sa četiri kandidata u užem izboru za direktora Uprave policije.

HRA je tražila da nam se omogući prisustvo imajući u vidu da je Uprava policije jedan od ključnih organa za zaštitu ljudskih prava, pored sudstva i Državnog tužilaštva. HRA već godinama prati intervjue sa kandidatima za sudije i državne tužioce koje sprovode Sudski savjet i Tužilački savjet. Nadamo se da će ubuduće intervjui sa kandidatima za direktora policije biti javni i da će to biti i izričito propisano.

U uži izbor za direktora Uprave policije ušli su kandidati Zoran Brđanin, Dragan Klikovac, Dragan Radonjić i Vojo Laković, koji su prethodno u procesu selekcije Uprave za kadrove najbolje ocijenjeni.

Brđanin je načelnik Odjeljenja za analitiku i unapređenje rada policije u Upravi policije, Klikovac je načelnik Operativno-komunikacionog centra u Upravi policije, Radonjić je načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja za istrage organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Uprave policije, a Laković profesor i dekan Fakulteta za bezbjednosne nauke u Banjaluci, koji je ranije bio načelnik Centra bezbjednosti Bar i šef policije u Budvi, kako su izvijestili mediji.