INTERVJUI MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SA KANDIDATIMA ZA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE KOJI SU UŠLI U UŽI IZBOR

AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA POZDRAVLJA ODLUKU MINISTRA SEKULOVIĆA DA INTERVJUE KANDIDATA ZA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE OTVORI ZA JAVNOST
17/02/2021
OBAVJEŠTENJE O OBJAVLJIVANJU IZVJEŠTAJA O INTERVJUIMA KANDIDATA ZA DIREKTORA POLICIJE
19/02/2021

INTERVJUI MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SA KANDIDATIMA ZA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE KOJI SU UŠLI U UŽI IZBOR

Predstavnica NVO Akcija za ljudska prava (HRA) Marija Vesković je danas pratila intervjue ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića sa četiri kandidata u užem izboru za direktora Uprave policije.

U uži izbor su ušli Zoran Brđanin, Dragan Klikovac, Dragan Radonjić i Vojo Laković. Brđanin je načelnik Odjeljenja za analitiku i unapređenje rada policije, Klikovac načelnik Operativno-komunikacionog centra u Upravi policije, Radonjić načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja za istrage organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Uprave policije, a Laković profesor i dekan Fakulteta za bezbjednosne nauke u Banjaluci, koji je ranije bio načelnik Centra bezbjednosti Bar i šef policije u Budvi (prema izvještajima medija).

Uprava policije je, pored Državnog tužilaštva i sudstva, veoma važan državni organ za zaštitu ljudskih prava i Akcija za ljudska prava je zbog toga od ministra zatražila da nam omogući da prisustvujemo intervjuima sa kandidatima za direktora Uprave policije koji su ušli u uži izbor. HRA godinama već prati intervjue koje sa kandidatima za sudije i državne tužioce sprovode Sudski savjet i Tužilački savjet.

Ministar nije imao zakonsku obavezu da usvoji našu molbu i da intervjue otvori za javnost. Nadamo se da će ubuduće ovi intervjui biti javni i da će to biti propisano.

Intervjui su završeni oko 13 časova.

Intervju sa svakim kandidatom ponaosob je trajao oko 45 minuta, i ministar je svakome od njih postavio po četiri ista pitanja.

Prvo pitanje je bilo vezano za odnos policije prema ljudskim pravima. Ministar je tražio da kandidati objasne kako da se u policiji na najmanju moguću mjeru svede tortura i prekoračenje policijskih ovlašćenja, kao i da objasne odnos koji trenutno u Upravi policije postoji prema rodnoj ravnopravnosti.

Drugo pitanje se odnosilo na povjerenje građana u rad policije, sa osvrtom na trenutni stepen povjerenja i mehanizme koji mogu da ga unaprijede.

Trećim pitanjem se tražilo od kandidata da daju svoje viđenje dosadašnje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, kao i preporuke za unapređenje te borbe, ako postoji nešto što bi promijenili.

Četvrto pitanje se odnosilo na ulogu i djelovanje policije u građanskom, multietničkom društvu.

HRA će tokom dana objaviti detaljniji izvještaj o odgovorima koje su kandidati dali.