36 PRAZNIH MJESTA U SUDOVIMA, 11 NOVIH SUDIJA NA ČEKANJU: SUDSKI SAVJET BEZ ODGOVORA

NASTAVLJENO SUĐENJE ZA TORTURU MARKA BOLJEVIĆA: HOĆE LI SE I NALAZ STRANIH VJEŠTAKA KORISTITI KAO DOKAZ?
07/09/2023
KAKO ZA ŽRTVE IZ MURINA TAKO I ZA DRUGE: PROPISATI STATUS CIVILNE ŽRTVE RATA
07/09/2023

36 PRAZNIH MJESTA U SUDOVIMA, 11 NOVIH SUDIJA NA ČEKANJU: SUDSKI SAVJET BEZ ODGOVORA

Uprkos apelima HRA iz jula mjeseca i činjenici da u osnovnim sudovima u Crnoj Gori postoji čak 36 upražnjenih sudijskih mjesta, Sudski savjet skoro pet mjeseci drži na čekanju 11 kandidata za sudije koji su uspješno završili obuku i koji bi mogli da popune barem trećinu slobodnih mjesta.

Raspoređivanje kandidata izgleda da je ukočio propust, koji je Sudski savjet napravio prije nešto više od dvije godine, kada je prilikom izbora pomenutih 11 kandidata za sudije propustio da žrijebanjem utvrdi redosled na listi onih kandidata koji su bili ocijenjeni istim brojem bodova, a što je bila njegova zakonska obaveza. Kandidati imaju pravo izbora suda u kome će se zaposliti u skladu sa redosledom na rang listi. U konkretnom slučaju prva 4 kandidata imaju identičan broj bodova, kao i sedmi i osmi kandidat sa rang liste.

Sudski savjet do danas nije objavio da li će i kako taj propust riješiti.

Prema saznanjima HRA, neki od kandidata su proteklih dana dobili pisma Sudskog savjeta u kojima se od njih tražilo da se izjasne o sudu u koji žele da budu raspoređeni. Iz sadržaja tog mejla, u koji je HRA imala uvid, ne vidi se da je Sudski savjet ispravio svoj propust i izvršio rangiranje kandidata putem žrijebanja. Naprotiv, stiče se zaključak da Savjet nije preduzeo ništa po ovom pitanju već da je odlučio da izvrši raspoređivanje kandidata u skladu sa rang listom formiranom prije dvije godine, uprkos činjenici da su njeno formiranje neki kandidati doveli u pitanje.

Propuštanje Sudskog savjeta da ispravi grešku, koju su sami i priznali prije mjesec i po dana, dovodi u pitanje transparentnost i zakonitost raspoređivanja novih sudija.

Apelujemo na Sudski savjet da transparentno i hitno prevaziđe ovaj problem i rasporedi nedostajuće sudije u sudove, da bi što prije počeli da rade u opštem interesu.