SUDSKI SAVJET DA ZAUSTAVI PRITISAK DPS-a NA SUDSTVO

Obustaviti kršenje prava crnogorskih pomoraca i drugih povratnika iz inostranstva
28/05/2020
ODBAČENA ŽALBA POMORCA NA RJEŠENJE O KARANTINU
29/05/2020

SUDSKI SAVJET DA ZAUSTAVI PRITISAK DPS-a NA SUDSTVO

Akcija za ljudska prava (HRA) protestuje zbog izjave poslanika vladajuće partije DPS Nikole Rakočevića, koji je odluku sudije Osnovnog suda u Podgorici da ukine zadržavanje osumnjičenom za razbijanje spomenika 13.julskom ustanku nazvao “nedopustivom” i najavio da će DPS “raditi na tome da se izmjene i dopune sva zakonska rješenja koje će ovakve odluke učiniti nemogućim”.

HRA ističe da kritika sudskih odluka od strane predstavnika stranke koja vrši izvršnu vlast ima posebnu težinu jer neposredno ugrožava nezavisnost sudske vlasti. Zbog toga bi u ovakvom slučaju morao da reaguje Sudski savjet, kao državni organ čija je nadležnost da ,,obezbjeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija“ (čl. 126 Ustava) i da ,,zauzima stavove u vezi ugrožavanja njihove nezavisnosti i samostalnosti“ (čl. 27 Zakona o sudskom savjetu i sudijama), i HRA očekuje tu reakciju.

HRA je više puta kritikovala odluke tužilaca o zadržavanju i odluke sudija o određivanju pritvora zbog toga što nisu bile u skladu sa standardima iz Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ovi standardi u suštini nalažu da se pritvor ne tretira kao kazna, onako kako bi to želio poslanik Rakočević, već da se određuje kao posljednje sredstvo, kada je to neophodno za odvijanje krivičnog postupka, i da se za takvu odluku daju jasni i utemeljeni razlozi koji nisu apstraktni i stereotipni.

U ovom slučaju, sudija Osnovnog suda u Podgorici, Rade Ćetković, odluku o ukidanju rješenja o zadržavanju osumnjičenog je utemeljio u konkretnim razlozima, zasnovao je na evropskim standardima i obrazložio u najboljem maniru evropskog sudije:

“Lišenje slobode, kao najstroži vid ograničenja lične slobode svakog pojedinca, treba da bude izuzetak, a ne pravilo u postupku. Ono je opravdano samo kad za to postoje zakonski razlozi i kada se ista svrha ne može ostvariti drugom blažom mjerom. Takođe, lišenje slobode treba da zadovolji kriterijum proporcionalnosti, odnosno da isto bude srazmjerno cilju koji se želi postići i koji je opravdan u demokratskom društvu. U konkrentom slučaju lišenje slobode osumnjičenog ne zadovoljava nijedan od navedenih kriterijuma. Ovakvom odlukom sudije za istragu se ne želi umanjiti činjenica da je u predmetnom događaju oštećen jedan od najznačajnijih istorijskih spomenika posvećen tekovinama narodno oslobodilačke borbe za vrijeme drugog svjetskog rata, koji predstavlja simbol antifašizma kao jedne od najznačajnijih vrijednosti crnogorskog društva. Međutim, osnovna ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Crne Gore takođe predstavljaju tekovine demokratije i moraju se dosljedno poštovati u svakoj situaciji, jer će se jedino na taj način državni aparat na legalan i legitiman način izboriti sa svim oblicima kriminaliteta. Lišenje slobode mora biti zakonito i ne smije se pretvoriti u prejudiciranu kaznu prije otpočinjanja krivičnog postupka.”

HRA očekuje da DPS demantuje najavu poslanika Rakočevića da će raditi na tome da se Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore izmijeni na način suprotan međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima koje je Crna Gora ratifikovala i koji na osnovu njenog Ustava predstavljaju dio pravnog poretka, i da uputi izvinjenje sudiji Ćetkoviću i sudskoj vlasti u cjelini.

Odluka sudije Ćetkovića je dostupna ovdje.