NAJAVA PROJEKTA: REFORMOM PRAVOSUĐA DO VLADAVINE PRAVA

Upozorenje na nastavak nedjelotvorne istrage policijske torture nad Jovanom Grujičićem: 4. put odbačena prijava protiv nadležnih policijskih službenika
27/09/2023
USPOMENA NA VLADIMIRA BAROVIĆA: ADMIRAL KOJI JE ČOJSTVO BRANIO ŽIVOTOM
29/09/2023

NAJAVA PROJEKTA: REFORMOM PRAVOSUĐA DO VLADAVINE PRAVA

Da li je Crnoj Gori potreban tzv. veting [1] – detaljna provjera sudija i državnih tužilaca, i ako jeste, ko bi trebalo da sprovede takvu provjeru, na osnovu kojih kriterijuma i u kakvoj proceduri?

U posljednjih godinu dana pokrenuti su krivični postupci protiv čak šest nosilaca pravosudnih funkcija – bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, predsjednika i sutkinje Privrednog suda Crne Gore, dvoje specijalnih tužilaca i jednog osnovnog državnog tužioca zbog zloupotrebe službenog položaja, stvaranja kriminalne organizacije, protivzakonitog uticaja i navođenja na protivzakoniti uticaj. Je li to samo vrh ledenog brijega?

Crnogorsko pravosuđe se godinama smatralo osjetljivim na politički uticaj, jer se razvijalo u uslovima tridesetogodišnje vladavine jedne političke partije.

Sudski savjet i Tužilački savjet, čiji je cilj bio da obezbijede nezavisnost i samostalnost sudija i državnih tužilaca, i koji su dobili u isključivu nadležnost njihov izbor, ocjenjivanje i odgovornost, nisu bili uspostavljeni s neophodnim garancijama nezavisnosti i nepristrasnosti i nisu bili spremni da se tom svojom nadležnošću odgovarajuće bave.

Sve to upozorava na rasprostranjenost nezakonitih uticaja u pravosuđu, koji se moraju identifikovati i suzbiti, da bi Crna Gora mogla da obezbijedi vladavinu prava.

Akcija za ljudska prava (HRA) počela je sa projektom “Reformom pravosuđa do vladavine prava”, čiji je cilj da istraži percepciju koruptivnih praksi unutar pravosuđa i predloži rješenja za njihovo suzbijanje.

Želimo da ispitamo stavove državnih tužilaca, sudija i advokata o postojanju korupcije i drugih neprimjerenih uticaja na pravosuđe. Želimo da sagledamo uporedna iskustva sa vetingom u Albaniji, Ukrajini i Moldaviji i na osnovu toga diskutujemo o predlogu za sprovođenje ovog procesa u Crnoj Gori.

HRA će tokom projekta nastaviti da prati i rad Sudskog i Tužilačkog savjeta i zalaže se za njihov zakonit i transparentan rad u službi građana.

Projekat „Reformom pravosuđa do vladavine prava” HRA sprovodi uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (Center for Research and Policy Making – CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation – IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

#SMARTBalkansProject #SMARTBalkans #SupportedByNorway #RegionalGrant #CPCDba #IDM #CRPM

[1] “Veting” je proces, koji podrazumijeva provjeru imovine sudija i tužilaca i članova njihovih porodica, eventualnu povezanost sa kriminalom te procjenu njihovih profesionalnih kvalifikacija.