ODBAČENA ŽALBA POMORCA NA RJEŠENJE O KARANTINU

SUDSKI SAVJET DA ZAUSTAVI PRITISAK DPS-a NA SUDSTVO
29/05/2020
Institucije moraju djelovati efikasnije i poštovati ljudska prava crnogorskih pomoraca
04/06/2020

ODBAČENA ŽALBA POMORCA NA RJEŠENJE O KARANTINU

Predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom, Ivan Perović, odbacio je žalbu (habeas corpus) pomorca Borisa Nikolića na rješenje o karantinu kao nedozvoljenu.

Sudija Perović je utvrdio da je žalba, koju je advokat HRA Dalibor Tomović zasnovao na Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, nedozvoljena, jer nije propisana “zakonskim normama koje propisuju kada se sud ima baviti lišenjem slobode određenog lica”.

On je zaključio da Nikolić protiv rješenja sanitarne inspektorke o stavljanju u karantin na osnovu zakona Crne Gore ima pravo žalbe Ministarstvu zdravlja, te da sud u Herceg Novom u tom slučaju nije nadležan.

HRA smatra da je ovakva odluka pogrešna, jer Evropska konvencija o ljudskim pravima u članu 5 stav 4 garantuje da ljudi lišeni slobode imaju pravo žalbe “sudu”, a ne ministarstvu, pa ćemo za gospodina Nikolića insistirati na sudskoj zaštiti kod Višeg suda u Podgorici i Ustavnog suda. Od njih očekujemo da neposredno primjene međunarodne ugovore o ljudskim pravima u skladu sa članom 9 Ustava Crne Gore.

Smatramo da upravni postupak i upravni spor u ovom slučaju nisu djelotvorni pravni lijek kakav zahtijeva Evropska konvencija o ljudskim pravima u slučajevima lišavanja slobode. Ministarstvo zdravlja još uvijek nije odlučilo po žalbi koju je za Nikolića podnio advokat CGO.

Boris Nikolić je pomorac koji je upućen na 14 dana u karantin u Institut “dr Simo Milošević”, uprkos tome što je imao negativan test na korona virus, dok je njegovim kolegama sa privatnih aviona i jahti, kao i putnicima sa takvih plovila i aviona, i nekim posebnim pojedincima odlukama NKT i Ministra zdravlja omogućeno da dolaze iz inostranstva bez upućivanja u karantin. U žalbi podnijetoj sudu u Herceg Novom Nikolić je tvrdio da njegovo smještanje u karantin nije bilo neophodno, odnosno da nije bilo u skladu sa međunarodnim standardima prava na slobodu.

HRA i CGO su juče apelovali na NKT i Ministra zdravlja da obezbijede testiranje za sve pomorce i druge povratnike u zemlju i ukinu svima mjeru karantina.