1/7/2018 Gorjanc Prelević: Hitno izabrati četiri člana Sudskog savjeta

28/6/2018 ODLUKA: IVANOVIĆ I VIJESTI PROTIV CRNE GORE (24387/10)
28/06/2018
10/7/2018 VIŠI SUD POVEĆAO ODŠTETU NOVINARU NAKON NEUSPJEHA CRNOGORSKIH VLASTI DA ISTRAŽE NAPADE NA NJEGA
10/07/2018

1/7/2018 Gorjanc Prelević: Hitno izabrati četiri člana Sudskog savjeta

Photo: Boris Pejović

Zakonskim rješenjem o Sudskom savjetu koje je usvojeno se, na osnovu preporuke Venecijanske komisije, produžava mandat samo članovima savjeta iz reda uglednih pravnika.

Poslanici bi trebalo da u parlamentu hitno izaberu četiri nova člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika i spriječe da se prethodnim članovima mandat produžava unedogled, ocijenila je izvršna direktorica Akcija za ljudska prava (HRA), Tea Gorjanc Prelević.

Ona je podsjetila da mandat Sudskom savjetu ističe sjutra i da glasanje o novim članovima iz reda uglednih pravnika još nije zakazano iz nepoznatih razloga, pa da će izvjesno biti produžen mandat prethodnim članovima.

Gorjanc Prelević smatra da bi nadležni skupštinski odbor u saradnji sa opozicijom u Skupštini trebalo da od prijavljenih kandidata hitno izabere četiri osobe i taj predlog uputi parlamentu na glasanje, da bi se, kako je rekla, novom sastavu Savjeta što prije dala šansa da postupa bolje nego prethodni.

„Treba hitno obezbijediti izbor novih članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika i spriječiti da se prethodnim članovima mandat produžava unedogled, kako je omogućeno nedavnom dopunom Zakona o Sudskom savjetu i sudijama“, rekla je Gorjanc Prelević agenciji MINA.

Ona je podsjetila da se zakonskim rješenjem o Sudskom savjetu koje je usvojeno, na osnovu preporuke Venecijanske komisije, ne produžava mandat Sudskom savjetu, već samo njegovim članovima iz reda uglednih pravnika.

Kako je navela izvršna direktorica HRA, Venecijanska komisija je postupala sa stanovišta da je to neophodno rješenje da bi sudstvo moglo normalno da funkcioniše, jer im je predočeno da je u uslovima bojkota izvjesno da opozicioni poslanici neće omogućiti izbor članova Savjeta.

„To jeste kompromisno rješenje koje obezbjeđuje da Sudski savjet nastavi u kontinuitetu da radi, samo je pitanje da li je donošenje tog zakona stvarno bilo neophodno i zašto do prestanka mandata Savjetu, do sjutra, nije već ozbiljno pokušano da se izaberu preostali članovi“, rekla je Gorjanc Prelević.

Ona je kazala da to može da ukaže da se nikome oko toga više ne žuri, i da je dovoljno da se mandat bivšim članovima produži u nedogled, što bi, smatra ona, bilo nepovoljno i retrogradno rješenje.

„Smatram da je zaista neophodno obezbijediti kontinuirani rad Sudskog savjeta i sudstva, ali je prije donošenja tog vratolomnog zakona trebalo ozbiljnije pokušati da se obezbijedi izbor članova Savjeta u Skupštini potrebnom dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom, pa ako to ne uspije donijeti zakon“, rekla je Gorjanc Prelević.

Ona je podsjetila i da je Venecijanska komisija na kraju svog mišljenja izrazila nadu da će novi članovi Savjeta biti izabrani i da neće biti potrebno produžavanje mandata.

Gorjanc Prelević je objasnila da nadležni skupštinski odbor prvo odlučuje o četiri kandidata za članstvo u Savjetu o kojima tek onda može da se izjasni Skupština.

Ona smatra da se, iako je opozicija bojkotovala Skupštinu od izbora, i nema članova u skupštinskim odborima, sa opozicionim strankama koje su se vratile u Skupštinu moglo pokušati usaglašavanje o četiri člana Savjeta koji bi onda mogli da dobiju potrebnu većinu prilikom prvog ili drugog glasanja.

„Međutim, nije objavljeno da je nadležni odbor tako nešto pokušao, a Savjetu već sjutra ističe mandat. Sudeći po izjavama opozicionih poslanika prilikom rasprave o Zakonu, niko ih još ništa nije pitao“, dodala je Gorjanc Prelević.

Ona smatra da bi i za vlast i opoziciju morao biti nesporan izbor doskorašnjeg sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Nebojše Vučinića, i da bi bar oko tog kandidata svi mogli odmah da se slože.

„Njegovo prisustvo u Savjetu bi, vjerujem, moglo izuzetno doprinijeti unaprijeđenju povjerenja u Savjet i sudstvo u cjelini“, rekla je Gorjanc Prelević.

Prema njenim riječima, sporno je što dopunama Zakona nije ograničeno produženje mandata članovima Sudskog savjeta, kao što je sudijama Ustavnog suda ograničeno na godinu, pa je moguće da to traje unedogled.

Komentarišući četvorogodišnji rad aktuelnog sastava Sudskog savjeta, Gorjanc Prelević je kazala da je u izazovnim situacijama to tijelo bio naklonjeno izvršnoj vlasti i izmišljao pravila.

„Mislim posebno na slučajeve kada je odbio da razmatra pristrasnost sudije koji je u presudi zaključio da je nemoguće da državni funkcioner postupa nemoralno, ili kada je pomoćnici ministra na konkursu za predsjednicu suda dato više bodova nego sudijama kandidatima za to mjesto, iako po propisima to nije bilo moguće“, navela je izvršna direktorica HRA.

Ona je dodala da će ovaj saziv Savjeta pamtiti po tome što je, bez obrazloženja, za sudije često birao kandidate koji nisu dobijali najviše bodova, već su bili i 17. i 18. na listi, nije uozbiljio rad Komisije za Etički kodeks, kao i po vrlo malom broju disciplinskih postupaka koje je sproveo i odugovlačenju da primjeni reformisan postupak izbora sudija.

Iako je objavljivao svoje odluke na web sajtu, Gorjanc Prelević smatra da Savjet suštinski nije djelovao transparentno, jer nije pružao dovoljna obrazloženja za te odluke, niti se potrudio da to čini Komisija za Etički kodeks, koja je djelovala pod njegovim okriljem.

Kako je rekla, Savjet nije blagovremeno inicirao neophodne izmjene propisa, na primjer za preciziranje razlika u osnovima za disciplinsku i etičku odgovornost, a propisi koje je sam donio, o ocjenjivanju sudija, sadržali su očigledne nelogičnosti.

„Zbog svega toga bi što prije trebalo dati priliku potpuno novom sastavu Savjeta da učini ono što prethodni nije uspio – da postupanjem na transparentan i nepristrasan način, dosledno u skladu sa zakonom obezbijedi povjerenje u izbor sudija, njihovo napredovanje i pozivanje na odgovornost“, zaključila je Gorjanc Prelević.

Izvor: Agencija Mina. Intervju prenio portal Vijesti.