12. Bio sam na skupu na kojem je govorilo 10 ljudi, danas čitam u novinama i vidim da je većina odlučila da prenese samo ono što im odgovara. Nije to baš vađenje iz konteksta, ali nije ni potpuna informacija, zar ne? Ili je to dozvoljen način da se oblikuje mišljenje čitalaca? Hvala unaprijed, čitalac

19/12/2014 POVODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA EKSPERTA EVROPSKE UNIJE O PROCESUIRANJU RATNIH ZLOČINA U CRNOJ GORI
19/12/2014
13. Zbog čega pišete gdje je koja poznata ličnost bila, šta je jela za ručak ili šta je pila? Većina od svega toga su neistine i takve novine nikada se neće moći prodavati po cijeni većoj od 1 evro.
22/12/2014

12. Bio sam na skupu na kojem je govorilo 10 ljudi, danas čitam u novinama i vidim da je većina odlučila da prenese samo ono što im odgovara. Nije to baš vađenje iz konteksta, ali nije ni potpuna informacija, zar ne? Ili je to dozvoljen način da se oblikuje mišljenje čitalaca? Hvala unaprijed, čitalac

Novinari moraju težiti da njihovi izvještaji budu tačni i što je moguće potpuniji, na što ih obavezuje i prvo načelo Kodeksa novinara Crne Gore. U smjernicama se precizira da ” novinari moraju težiti da obezbijede cjelovite izvještaje o događajima i ne smiju prećutkivati ili potiskivati suštinske informacije”, kao i da “činjenice ne smiju biti iskrivljivane tako što će biti stavljene van konteksta u kome su se desile”. Iz vašeg pitanja nije moguće precizno odrediti šta se dogodilo, ali pretpostavljam da su mediji objavili samo dio istupa koje su smatrali zanimljivim, ili da su prenijeli samo izjave onih govornika za koje su pretpostavili da će btiti interesantni javnosti. Ako time nisu iskrivili činjenice ili jednostrano predstavili suštinu onoga što je rečeno, nisu prekršili etičke norme. Mediji, zbog ograničenja vremena i prostora, gotovo nikada ne mogu objaviti sve što se je rečeno na nekom skupu, te se podrazumijeva da će novinari i urednici procijeniti što je najvažnije ili najzanimljivije.