3/12/2014 – ZAKLJUČCI KOMITETA ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA O CG

2/12/2014 – REAGOVANJE HRA NA IZJAVU SPECIJALNE DRŽAVNE TUŽITELJKE O (NE)NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH TUŽILACA
02/12/2014
3/12/2014 HRA O OPTUŽNOM PREDLOGU PROTIV UREDNIKA INFORMERA
03/12/2014

3/12/2014 – ZAKLJUČCI KOMITETA ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA O CG

250px-HumanRightsLogo.svgUN Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je objavio zaključke o tome kako Crna Gora primjenjuje Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima (PESK), jedan od osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (zaključci su dostupni na: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=822&Lang=en).

Zaključci su dati nakon održane 53. sjednice Komiteta  (od 10. do 28. novembra u Ženevi),  na kojoj se raspravljalo o zvaničnom izvještaju Crne Gore o primjeni PESK. Međutim, Komitet je prilikom razmatranja državnog izvještaja imao u vidu i alternativni izvještaj crnogorskih nevladinih organizacija (detaljnije dolje).

HRA raduju zaključci i preporuke Komiteta koji su vrlo konkretni, i koji bi, ako se primijene, mogli da dovedu do veoma korisnih dalekosježnih sistemskih promjena.

Komitet je, između ostalog, uočio da Crna Gora ne raspolaže neophodnim statističkim podacima za ocjenu stanja ekonomskih i socijalnih prava (kao što je napr. evidencija o broju beskućnika i lica koja stanuju u neodgovarajućim uslovima, broju djece koja napuštaju obrazovni sistem itd.) i preporučio da se uspostavi sistem za prikupljanje podataka i da se redovno ocjenjuje kako se ova prava uživaju na osnovu pokazatelja, koje je razvila Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava UN.

Takođe, Komitet je preporučio da svi budući nacionalni planovi, programi i strategije u vezi uživanjem ljudskih prava odmah predvide i mehanizme praćenja i procjene uspjeha njihove primjene sa ciljem da se obezbijedi da i privremeni rezultati budu dostupni u bilo kojoj fazi njihove primjene.

Od konkretnih preporuka, posebno izdvajamo preporuku da se povećaju iznosi socijalnih davanja kako bi se obezbijedio odgovarajući životni standard osobama i porodicama, posebno za nezaposlene, starije i osobe sa invaliditetom.

Važan je i apel Komiteta da država intenzivira napore u borbi protiv dječijeg rada – uključujući prosjačenja – kako kroz efikasan inspekcijski nadzor i kažnjavanje odgovornih, tako i kroz  podizanje svijesti o opasnostima dječijeg rada i značaju obrazovanja. I ovdje je preporučeno  sistematsko prikupljanje podataka za procjenu uticaja preduzetih mjera.

Komitet je preporučio da se povećaju i budžetska davanja za zdravstveni sistem i preduzmu efikasne mjere protiv korupcije u zdravstvu; da se osnuju skloništa za beskućnike i da se odgovarajuće zbrinu lica koja u nedostatku odgovarajućeg smještaja i dalje borave u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti iako im njihovo zdravstveno stanje dozvoljava da napuste bolnicu (tzv. socijalni pacijenti).

Podsjećamo da su i nevladine organizacije, Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Centar za prava djeteta,  Centar za ženska prava, Crnogorski ženski lobi, Građanska alijansa (GA), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Prima, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Sigurna ženska kuća, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), dostavile Komitetu zajednički alternativni izvještaj (dostupan na:https://www.hraction.org/wp-content/uploads/Shadow-report-to-the-Committee-on-economic-social-and-cultural-rights-in-connection-with-the-consideration-of-the-initial-report-of-Montenegro.pdf).

Zaključke u Word-u možete preuzeti ovdje.

Tim Akcije za ljudska prava