3/12/2014 HRA O OPTUŽNOM PREDLOGU PROTIV UREDNIKA INFORMERA

3/12/2014 – ZAKLJUČCI KOMITETA ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA O CG
03/12/2014
8. Nedavno sam na internetu pročitao tekst o direktoru jedne Ljubljanske gimnazije kojeg su učenici snimili dok je imao seksualne odnose sa jednom profesoricom u učionici. Snimak je dospio ubrzo u javnost i od tada je bio danima u žiži medija koji su neprestano pisali i izvještavali o tome. Direktor te gimnazije je nakon nedelju dana izvršio samoubistvo. Da li medij može svjesno staviti nekog na stub srama, trajno ga obilježiti i uništiti mu život, a na kraju za to niko ne snosi odgovornost? Takođe, da li je ovo bilo pitanje od tolikog javnog interesa pa da se o njemu toliko piše i govori u medijima? Prema mom skromnom mišljenju,ovo što se desilo je strašno i prosto se pitam kako stati na put tome?
05/12/2014

3/12/2014 HRA O OPTUŽNOM PREDLOGU PROTIV UREDNIKA INFORMERA

informer_16102014Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je optužni predlog protiv glavnog i odgovornog urednika Informera Novaka Uskokovića za k.d. Povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica iz člana 199 KZ, koji glasi: „Ko javno izloži poruzi narod, manjinski narod i drugu manjinsku nacionalnu zajednicu koji žive u Crnoj Gori, kazniće se novčanom kaznom od 3000 do 10000 eura“.

Akcija za ljudska prava se od 2010. godine zalaže za dekriminalizaciju ovog krivičnog djela, jer je neprecizno i podložno širokom tumačenju na uštrb slobode izražavanja, a i posebno nepotrebno u prisustvu krivičnog djela „Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje“ iz čl. 370 KZ.

U ovom slučaju, smatramo da je djelo trebalo kvalifikovati kao što je i navedeno u krivičnoj prijavi, kao Izazivanje mržnje iz člana 370 KZ („Ko javno podstiče na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina“).
Spornim pisanjem Informera (naslov na naslovnoj strani: „ŠIPTARSKA SVINJARIJA – BAUK NACIONALIZMA NADVIO SE I NAD CRNOM GOROM“) podstiče se na mržnju, ako ne i na nasilje prema sugrađanima Albancima. Osjećaj ugroženosti koji prethodi nasilju i motiviše ga, podsticao se senzacionalističkim formulacijama: „haos u Tuzima … haos i po ostalim gradovima“, „Tirana nije odustala od stvaranja ‘velike Albanije’”, „u budućnosti bi trebalo očekivati još ozbiljnije incidente“, „Albanci orgijali po CG, režim u PG baš briga“.

HRA smatra da svaki oblik izazivanja mržnje prema grupi određenoj prema ličnom svojstvu treba ozbiljno procesuirati da bi se spriječio razvoj netrpeljivosti koji kad tad dovodi do tragičnih posljedica. U ovom slučaju je pozitivno bar to što je Informer u narednom broju objavio izvinjenje i očekujemo da će sud to cijeniti prilikom odlučivanja. Imajući u vidu da sud nije vezan pravnom kvalifikacijom krivičnog djela od strane tužioca, moguće je i da se sud odluči da djelo kvalifikuje drugačije.

Tim Akcije za ljudska prava