17/10/2014 – ODOLJETI PROVOKACIJI MRŽNJE I OŠTRO KAZNITI NJENO RASPIRIVANJE

17/10/2014 NGO ALTERNATIVE REPORT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS PRESENTED TODAY
17/10/2014
22/10/2014 – PISMO VRHOVNOM DRŽAVNOM TUŽIOCU O 12 SLUČAJEVA NEDJELOTVORNIH ISTRAGA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA
22/10/2014

17/10/2014 – ODOLJETI PROVOKACIJI MRŽNJE I OŠTRO KAZNITI NJENO RASPIRIVANJE

Svi koji pamtimo žrtve na prostoru bivše Jugoslavije iz devedesetih godina moramo se zabrinuti na vrijeme zbog nedavnih političkih provokacija na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije u Beogradu i reakcija na taj događaj u Crnoj Gori u vidu tuče đaka u Tuzima, kamenovanja albanske ambasade u Podgorici, naslovne strane Informera sa govorom mržnje itd.

Apelujemo na sve građane da sačuvaju razum i da provokacije u vidu ispoljavanja težnji ka tzv. Velikoj Albaniji prepoznaju kao djelo i stavove pojedinih osoba, a ne zvanični stav te države niti stav svih Albanaca u Albaniji, kao ni svih onih koji su građani Crne Gore. S druge strane, imajući u vidu jučerašnju naslovnu stranu Informera, podsjećamo da upotreba naziva ”šiptar” za Albance, koji su manjinski narod u Crnoj Gori, ima uvredljivu konotaciju i da se takvom smatrala i u bivšoj Jugoslaviji. Primjetili smo da je od svih srpskih i crnogorskih štampanih medija, jedino Informer koristio taj pogrdni naziv i to na naslovnoj strani. Ovakvi postupci očigledno teže da raspale nacionalističke strasti s obje strane i doprinesu novim sukobima na Balkanu i zboga toga se moraju blagovremeno osuditi.

Imajući u vidu da su ratovi na prostoru bivše Jugoslavije početkom devedesetih počeli upravo incidentima na fudbalskim i košarkaškim utakmicama, a onda se prelili u govor mržnje u medijima, apelujemo na državno tužilaštvo da ne zaboravi danas, kao što je zaboravljalo devedestih, da u Krivičnom zakonu postoji krivično djelo Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i da ono upravo služi da zabrani izazivanje i raspirivanje mržnje koje prije ili kasnije dovodi do nasilja s ozbiljnim posljedicama.

Zbog toga smatramo da bi državno tužilaštvo moralo da pokaže jasan stav da će ovakve i slične govore mržnje, kao i dalje provokacije i ispoljavanja mržnje goniti bez izuzetka kao krivično djelo iz člana 370 KZ, isto onako kao što bi trebalo kazniti i političke provokacije u Beogradu – i zviždanje albanskoj himni i spuštanje zastave tzv. Velike Albanije na fudbalski teren.

Tim Akcije za ljudska prava