26/07/2014

26/07/2014 POVODOM IZBORA PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava žaljenje zbog odluke Sudskog savjeta da sprovede izbor predsjednika Vrhovog suda, iako su njegovi članovi bili obaviješteni da je Ustavnom […]
25/07/2014

25/07/2014 POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA DA ODREDBE POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE O IZBORU VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA (VDT) NIJESU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM CRNE GORE

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava zadovoljstvo povodom odluke Ustavnog suda od 23. jula 2014. da odredbe Poslovnika Skupštine Crne Gore o izboru Vrhovnog državnog tužioca […]
24/07/2014

24/07/2014 INICIJATIVA USTAVNOM SUDU ZA OCJENU USTAVNOSTI ODREDBI ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU O IZBORU I RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Akcija za ljudska prava (HRA) uputila je inicijativu Ustavnom sudu (US) za  ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o sudskom savjetu u vezi postupaka izbora i  razrješenja predsjednika […]
23/07/2014

23/07/2014 POVODOM GODIŠNJICE PRVE PARADE PONOSA ODRŽANE U CRNOJ GORI

Akcija za ljudska prava (HRA) sa zadovoljstvom obilježava godišnjicu održavanja prve Parade ponosa u Crnoj Gori, koja je 24. jula 2013. održana u Budvi, i ukazuje […]
10/07/2014

10/07/2014 KOMENTAR NA RADNE VERZIJE ZAKONA O SUDOVIMA, ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I PRAVIMA I DUŽNOSTIMA SUDIJA I ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Akcija za ljudska prava upozorava da neke odredbe radnih verzija Zakona o sudovima, Zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija i Zakona o državnom […]
09/07/2014

09/07/2014 POVODOM NAPADA NA ŽENE U CRNOM U VALJEVU

Akcija za ljudska prava (HRA) oštro osuđuje napad na aktiviste i aktivistkinje organizacije Žene u crnom u Valjevu i apeluje na vlasti Srbije da svim građanima […]
08/07/2014

08/07/2014 POVODOM IZVJEŠTAVANJA O PUŠTANJU NA SLOBODU OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO

HRA uočava da su mediji posebnu pažnju pokazali odluci sudije Višeg suda u Podgorici, Miroslava Bašovića, da ne odredi pritvor osobi osumnjičenoj da je izvršila krivično […]
01/07/2014

01/07/2014 POVODOM PRELIMINARNOG IZVJEŠTAJA RADNE GRUPE UN ZA PRINUDNE NESTANKE

Preliminarni nalazi Radne grupe UN za prinudne nestanke saopšteni juče, kao i nedavni zaključci Komiteta protiv torture, pokazuju da i UN, kao i Evropska unija, detaljno […]
01/07/2014

01/07/2014 POVODOM NAPADA NA EKIPU DNEVNIH NOVINA

Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje napad na novinarku i fotoreporterku lista Dnevne novine i poziva, još jednom, da se izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (KZ) […]