23/07/2014 POVODOM GODIŠNJICE PRVE PARADE PONOSA ODRŽANE U CRNOJ GORI

10/07/2014 KOMENTAR NA RADNE VERZIJE ZAKONA O SUDOVIMA, ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I PRAVIMA I DUŽNOSTIMA SUDIJA I ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU
10/07/2014
24/07/2014 INICIJATIVA USTAVNOM SUDU ZA OCJENU USTAVNOSTI ODREDBI ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU O IZBORU I RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA
24/07/2014

23/07/2014 POVODOM GODIŠNJICE PRVE PARADE PONOSA ODRŽANE U CRNOJ GORI

Akcija za ljudska prava (HRA) sa zadovoljstvom obilježava godišnjicu održavanja prve Parade ponosa u Crnoj Gori, koja je 24. jula 2013. održana u Budvi, i ukazuje da odluka tužilaštva da krivično goni samo jedno, neidentifikovano lice, od brojnih nasilnika koji su pred tv kamerama napadali povorku, policiju i uništavali javnu imovinu tokom parade u Budvi, ali i kasnije prilikom parade u Podgorici, ugrožava ne samo prava LGBT populacije, već i vladavinu prava u Crnoj Gori.

HRA podsjeća da su tokom prve Parade, u Budvi, napadnuti i građani u povorci i policija koja ih je štitila, dok su u Podgorici, napadnuti samo policajci, jer nasilnici nijesu mogli prići povorci. Nasilnici su, prema saopštenjima Uprave policije “bacali flaše, stolice, kamenice i dimne bombe”. Tokom parade u Budvi lakše su povrijeđene dvije osobe, učesnici parade, dok je u Podgorici povrijeđeno čak 20 policajaca. Šteta u Podgorici procijenjena je na 20 hiljada eura. Policija je u Budvi privela 22, a u Podgorici čak 60 osoba.

Epilog svih ovih napada je samo jedna krivična prijava protiv neidentifikovanog lica zbog Teške tjelesne povrede, zbog napada kamenicom na policajca tokom parade u Podgorici.

U pismenom odgovoru upućenom HRA Vrhovno državno tužilaštvo je navelo da nijesu preduzeli krivično gonjenje ”jer je utvrđeno da nema bića krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti”, kao i da ”niko od učesnika parade u prostorijama CB (policije) nije podnosio prijavu za fizički napad”. Navodi se i da na video snimcima iz Budve “nije identifikovan niti jedan učesnik koji je bacao kamenice i slične predmete”.

Zabrinjava i šokira činjenica da Državno tužilaštvo u ponašanju nasilnika nije bilo voljno ili sposobno da prepozna ni jedno od čak 9 mogućih djela iz Krivičnog zakona (KZ): Nasilničko ponašanje (član 399), Napad na službeno lice i Sprječavanje službenog lica u vršenju službene radnje (članovi 375 i 376), Sprječavanje javnog skupa (član 181), Povreda slobode govora i javnog istupanja (član 178), Povreda ravnopravnosti (čl. 159), Zlostavljanje (čl. 166), Ugrožavanje sigurnosti (čl. 168) i Uništenje i oštećenje tuđe stvari (čl. 253).

Neshvatljivo je i da niko od policajaca nije prijavio čak ni jednog od brojnih nasilnika koji su ih gađali kamenicama i tako ih napadali, odnosno sprječavali da vrše službu, što su sve krivicna djela. S druge strane, svjedoci smo odluke policije da uhapsi, a tuzilastva da krivično goni osobe koje su mirno protestovale sjedeći na ulici ispred zgrade Vlade drugim povodom.

Ovakvim snishodljivim pristupom prema nasilnicima, i policija i državno tužilaštvo samo ohrabruju necivilizovano, mrziteljsko i nasilničko ponašanje prema sugrađanima manjinske seksualne orijentacije. VDT posebno poručuje da uopšte ne želi da odlučnom akcijom krivičnog gonjenja pokaže i samim nasilnicima, kao i društvu u cjelini, da je takvo ponašanje prema LGBT osobama, kao i prema bilo kome drugome, potpuno neprihvatljivo i kažnjivo po više osnova.

Zaključak da u ponašanju nasilnika na paradama ponosa “nije bilo bića krivičnog djela” mogu da izvedu samo homofobi ili neznalice – obije varijante su pogubne po vladavinu prava u Crnoj Gori.

VDT odgovor 20.5.2014.