24/07/2014 INICIJATIVA USTAVNOM SUDU ZA OCJENU USTAVNOSTI ODREDBI ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU O IZBORU I RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

23/07/2014 POVODOM GODIŠNJICE PRVE PARADE PONOSA ODRŽANE U CRNOJ GORI
23/07/2014
25/07/2014 POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA DA ODREDBE POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE O IZBORU VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA (VDT) NIJESU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM CRNE GORE
25/07/2014

24/07/2014 INICIJATIVA USTAVNOM SUDU ZA OCJENU USTAVNOSTI ODREDBI ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU O IZBORU I RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Akcija za ljudska prava (HRA) uputila je inicijativu Ustavnom sudu (US) za  ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o sudskom savjetu u vezi postupaka izbora i  razrješenja predsjednika Vrhovnog suda. HRA je predložila US da privremeno  obustavi proces izbora predsjednika Vrhovnog suda, koji je u toku, dok ne  odluči po ovoj inicijativi. Kao i kod dopisivanja trećeg kruga izbora VDT-a,  opet je u pitanju problem da je zakonom – aktom niže pravne snage – materija  propisana Ustavom uređena na drugačiji način.

Ustavom je predviđeno da Opšta sjednica Vrhovnog suda, koju čine sve sudije  tog suda, Sudskom savjetu predlaže kandidata za predsjednika suda. Međutim,  Zakon o sudskom savjetu (član 28a), propisuje da Sudski savjet raspisuje  javni poziv, procjenjuje prijave i listu kandidata koji ispunjavaju uslove  dostavlja  Opštoj sjednici Vrhovnog suda, koja onda bira jednog kandidata i  predlaže ga Sudskom savjetu.    

Dakle, na osnovu zakonske intervencije, Opšta sjednica ne dolazi samostalno  do imena kandidata već je ograničena onim kandidatima, koji su se prijavili  na javni konkurs, odnosno, koje joj proslijedi Sudski savjet nakon što  ocijeni da li ispunjavaju uslove za izbor. Osim toga, da je ustavotvorac  htio da se za izbor predsjednika Vrhovnog suda sprovodi javni poziv, on bi  to naglasio na isti način kao kod izbora Vrhovnog državnog tužioca, u  amandmanu X.

Zakon o sudskom savjetu (član 61, stav 2) propisuje da predlog za  razrješenje predsjednika Vrhovnog suda može podnijeti Opšta sjednica  Vrhovnog suda i član Sudskog savjeta, iako je amandmanom VII na Ustav  propisano je da je jedini ovlašćeni predlagač za razrješenje predsjednika  Vrhovnog suda Opšta sjednica Vrhovnog suda. Očigledno je da je Zakon o  sudskom savjetu proširio krug predlagača suprotno Ustavu.

Budući da je postupak izbora novog predsjednika Vrhovog suda u toku, HRA je  predložila Ustavnom sudu da donese naredbu kojom se do donošenja konačne  odluke obustavlja izvršenje pojedinačnih radnji koje se sprovode na osnovu  osporene odredbe, odnosno naredi obustavu izbora predsjednika Vrhovnog suda.

HRA Inicijativa Ustavnom sudu 24.07.2014.

Rješenje U-II br 11-14