01/07/2014 POVODOM NAPADA NA EKIPU DNEVNIH NOVINA

26/06/2014 NA MEĐUNARODNI DAN PODRŠKE ŽRTVAMA TORTURE SUD ZA SLUČAJ MUČENJA IZRIČE KAZNE NA GRANICI ZAKONSKOG MINIMUMA
26/06/2014
01/07/2014 POVODOM PRELIMINARNOG IZVJEŠTAJA RADNE GRUPE UN ZA PRINUDNE NESTANKE
01/07/2014

01/07/2014 POVODOM NAPADA NA EKIPU DNEVNIH NOVINA

Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje napad na novinarku i fotoreporterku lista Dnevne novine i poziva, još jednom, da se izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (KZ) novinarima pruži jača zaštita u obavljanju posla, koji je od presudnog značaja za razvoj demokratskog društva.

Budući da su se novinarka i fotoreporterka, kao i osobe koje su fotografisane, nalazili na javnom mjestu, kao i da su fotografisane osobe nesporno javne ličnosti zbog prethodnih događaja u kojima su učestvovali, a o kojima su mediji izvještavali, ekipa Dnevnih novina je imala pravo da ih fotografiše, odnosno da obavi svoj posao u interesu javnosti.

Činjenica da su novinarka i fotoreporterka Dnevnih novina napadnute i spriječene da obave svoj profesionalni zadatak, a da je taj incident kvalifikovan samo kao prekršaj, još je jedna potvrda potrebe da se novinarima u Crnoj Gori obezbijedi pojačana krivičnopravna zaštita Krivičnim zakonikom (KZ).

HRA je još u novembru 2010. godine Vladi i parlamentarnim partijama poslala prijedlog da se uvođenjem dva nova djela u KZ, ”Sprječavanje novinara u obavljanju profesionalnog zadatka” i ”Napad na novinara u obavljanju profesionalnog zadatka”, odgovori na povećani broj napada na novinare.

Početkom ove godine, nakon eskalacije napada na novinare i medije, predložili smo zajedno sa Sindikatom medija i dopune krivčnih djela Teško ubistvo i Teška tjelesna povreda i načelno dobili podršku većine parlamentarnih političkih partija za takve izmjene Krivičnog zakonika. Takođe, dopunama Zakona o medijima u odnosu na zaštitu privatnosti, koje je HRA takođe predložila 2010. bilo bi korisno pojasniti da novinari po pravilu imaju pravo da fotografišu javne ličnosti na javnom mjestu i bez njihovog pristanka.

HRA ponavljamo stav da bi najbolji vid prevencije nasrtaja na novinare i medije svakako predstavljalo efikasno i djelotvorno procesuiranje i kažnjavanje postojećih slučajeva ali i da bi se u trenutnoj atmosferi, uvođenjem novih krivičnih djela i reformom postojećih, moglo doprinijeti odvraćanju potencijalnih napadača od budućih napada.